Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 24:50 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schriftlezing: Handelingen 1:1-12 en Lucas 24:50-51 Zie ook Dossier hemelvaartsdag Het eigene van de dag Hemelvaartsdag is de dag van […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:51

Preekwijzer 2018 | Dolf te Velde | Preekschets | Hemel | Epifanie

‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ Johannes 1:51 Schriftlezing: Johannes 1:29-51, Genesis 28:10-22Thema: Dromen met je ogen open Het eigene van deze zondag Op de zondagen na Epifanie volgen we de evangelist Johannes in zijn […]
Prediking

Preekschets Matteüs 28:19 – Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen

Preekwijzer 2017 | Alida Groeneveld | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag, Jezus, Navolging

Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen Matteüs 28:19 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’ Schriftlezing: Matteüs 28:16-20 Zie ook Kindermoment: Geloof jij in God? Het eigene van de dag Deze […]
Prediking

Preekillustraties: Dood, sterven, overlijden

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Hemel | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Diegene heeft God zijn Vader niet in waarheid lief, die het kwaad dat zonde heet niet voor erger houdt dan het kwaad dat dood heet. God heeft immers de dood alleen bedoeld om uiteindelijk het kwaad van de zonde op te heffen. Zo is de dood de dienaar van het leven van de gerechtigheid. M. […]
Prediking

Preekillustraties: Hel

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Hemel | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Verwante zoekbegrippen aan hel: dodenrijk, Gehenna, vuurpoel De mens heeft de hel in zichzelf. M. Luther De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken heeft steeds de hel voortgebracht. Karl Popper Vervloekt zij de gemakkelijkheid, waarmee sommigen spreken van hemel en hel.J. Koopmans De weg naar de hel is gemakkelijk te volgen; je loopt […]
Prediking

Preekillustraties: Hemel

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Hemel | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken heeft steeds de hel voortgebracht. Karl Popper Zie ook Preekillustraties: Hel Preekillustraties: Hemelvaart, hemelvaartsdag Dood, sterven, overlijden, begraven, cremeren, hemel, hel, opstanding Verdriet, pijn, troost Illustraties bij hemel, hemelen en Vaderhuis Om de hemel te zien moet je gaan liggen. Paul Morand Wat een hel zou […]
Prediking

Preekillustraties: Hemelvaart, hemelvaartsdag

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Hemel | Jezus, Palmzondag

Zie ook Preekillustraties: Hemel Illustraties Dat Jezus ten hemel voer, is nog maar kinderspel vergeleken bij zijn pretentie dat in Hem het koninkrijk der hemelen aanbrak en dat Hij zelf God de Zoon was. A.A. van Ruler De hemelvaart van Jezus is de moderne wereld sinds Copernicus en Galilei het meest aanstotelijke element in het […]
Prediking

Preekschets Handelingen 1:11

Preekwijzer 2016 | Martin Snaterse | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag, Jezus

HemelvaartHandelingen 1: 11 ‘wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Schriftlezingen: Handelingen 1: 1-11, 2 Corinthiërs 5:16-21Thema: Opstanding is bevrijding Het eigene van de dag Hemelvaart valt dit jaar samen met Bevrijdingsdag. Hemelvaart – de 40ste dag vormt de brug tussen Pasen en Pinksteren – de 50ste dag na Pasen. Dat zijn getallen met […]
Prediking

Preekschets Openbaring 7:9

Preekwijzer 2015 | Alida Groeneveld | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Overlijden

Allerheiligen Openbaring 7:9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Schriftlezing: Openbaring 7:2-12 Het eigene van de zondag Allerheiligen is geen protestants kerkelijk feest. De dag wordt gevierd in de katholieke en anglicaanse traditie en is in tal van landen […]