Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Psalm 38:2-5 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Frank Schneider | Preekschets | Lijden | Ziekte

HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Psalm 38:2, HSV • Schriftlezing: Psalm 38 • Thema: Een appel op God, bij ziekte als straf Inleiding Psalm 38 wordt gerekend tot de individuele klaagpsalmen. Veel ruimte wordt ingenomen door de beschrijving van de nood waarin de dichter verkeert. Het […]
Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:29 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag … maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een […]
Prediking

Preekschets Lucas 22:43 – 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

Preekwijzer 2020 | Bort de Graaf | Preekschets | Lijden | Veertigdagentijd

Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané “En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Lucas 22:43 (HSV) Schriftlezing: Lucas 22:39-46; Hebreeën 5:4-10 Het eigene van de zondag Het is de eerste zondag van de lijdenstijd of de veertigdagentijd. Een tijd van boete en inkeer. De gemeente richt zich nu […]
Prediking

Preekschets Exodus 6:5 – tweede zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden, Vertrouwen | Veertigdagentijd

‘Nu denk ik weer aan die belofte. Want ik heb de Israëlieten gehoord. Ik hoorde ze klagen omdat ze als slaven moeten werken voor de Egyptenaren.’ (Exodus 6:5, Bijbel in Gewone Taal). Schriftlezing: Exodus 6: 2-8 Het eigene van de zondag Dit is de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere. Pasen is nog ver […]
Prediking

It is written – homiletische gedachten bij lijdenspreken

Preekwijzer 2020 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Lijden | Veertigdagentijd

[1] What is sacred for you? De Britse journalist Elizabeth Oldfield heeft een interessante podcast-serie (The Sacred Podcast). Met een breed scala aan personen uit het Britse publieke leven, (verschillend qua godsdienst, komaf, oriëntatie en werk) voert ze een open gesprek, en dat gesprek begint steeds eenvoudigweg met de vraag ‘What is sacred for you?’ […]
Prediking

Preekillustraties: Verdriet

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Lijden, Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Gemeenschap is voorwaarde voor verdriet; geen gemeenschap – geen verdriet. W. ter Horst Zoals het voor joodse vrouwen een schande was om kinderloos te blijven, zo zou het voor een christen een schande moeten zijn om zonder tranen te blijven, die net als kinderen een gave Gods zijn. Sören Kierkegaard Niemand kan worden getroost, die […]
Prediking

Preekillustraties: Lijden

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus, Veertigdagentijd

Een mens lijdt dikwijls ’t meestdoor ’t lijden dat hij vreest,doch dat nooit op komt dagenzo heeft hij meer te dragendan God te dragen geeft. (Soms nog aangevuld met:)Het leed, dat drukt is niet zo zwaarals vrees voor allerlei gevaardoch komt het eens in huisdan helpt God altijd weeren geeft Hij kracht naar kruis.Jacob Revius […]
Prediking

Preekschets Matteüs 26:31-32 – Witte Donderdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Lijden | Goede week, Jezus, Veertigdagentijd

Matteüs 26:31-32 ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Het eigene van de dag De climax bouwt op naar de Goede Vrijdag. Jezus […]
Prediking

Preekschets bij delen uit Habakuk – 1e zondag van de zomer

Preekwijzer 2019 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden | Overlijden

Schriftlezing: Habakuk 1:1- 7, 12 -14; 2:1 – 8, 18-20 en 3: 1- 4, 16 – 19 Het eigene van de zondag De zomermaanden nodigen uit om eens af te wijken van roosters en wat minder bekende bijbelverhalen of bijbelboeken te lezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om in de vorm van de viering eens […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 1:7 – goede vrijdag

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade… Efeziërs 1:7 Schriftlezing: Efeziërs 1: 3-14Thema: Verlossing door het bloed van de Zoon Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staat het lijden en sterven van Christus centraal. Maar in welke zin? Goede Vrijdag kan […]