Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor zondag Trinitatis – bij 2 Korintiërs 13:13

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Vrede, Zegen

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 Schriftlezing: 2 Korintiërs 13:11-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heet Trinitatis of zondag van de Drie-eenheid. Van de kerkelijke feesten is dit het minst bekende feest. De hervormer […]

Prediking

Preekschets Lucas 24:52 – Weeszondag, Zevende zondag na Pasen

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Zegen | Jezus

Zevende zondag na Pasen, weeszondag Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23 en Lucas 24:52-53; Lied 661, 662, 663. Het eigene van de zondag De zondagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft een eigen kleur. De naam ‘Weeszondag’ […]

Prediking

Preekillustraties: Zegen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Zegen

Alles is gelegen aan Gods zegen en bescherming. Want als Hij ons niet beschermt, dan helpt geen zorg. M. Luther Zegenen is: het evangelie onderwijzen en prediken, Christus belijden en de kennis van Hem aan anderen doorgeven. Dat is het priesterlijke ambt en tegelijk het offer van de kerk in het Nieuwe Testament. Daar wordt […]

Prediking

Preekschets Genesis 12:1 – Israelzondag

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Verbond, Zegen | Israël

Derde zondag van de herfst, Israëlzondag De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’ Genesis 12:1 Schriftlezing: Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Sinds 1949 is de eerste zondag van oktober ‘Israëlzondag’. Voor dit […]

Prediking

Preekschets Lucas 6:27-28 – 4e zondag na Epifanie

Preekwijzer 2017 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Zegen | Epifanie, Jezus

4e zondag na Epifanie Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: je je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Kernvers: Lucas 6:27-28Schriftlezing: Lucas 6:27-38 Zie ook Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I) Preekschets Lucas 2:40-52 – 1e zondag na Epifanie Preekschets Lucas 4:18-19 […]

Prediking

Preekschets Numeri 24:9 – 2e zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2016 | Melle Oosterhuis | Preekschets | Zegen

Tweede zondag na TrinitatisNumeri 24:9 en 17 Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt (vers 9). Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël (vers 17). Schriftlezing: Numeri 24:1-9 Het eigene van de zondag Met de uitstorting van […]

Prediking

Preekschets Matteüs 19:13-15

Preekwijzer 2015 | Marieke den Braber | Preekschets | Zegen

Elfde zondag van de zomer Matteüs 19:13-15 Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is […]

Prediking

Preekschets Numeri 6:22,27

Preekwijzer 2015 | Marieke den Braber | Preekschets | Zegen

Zondag 16 augustus 2015 – negende zondag van de zomer Numeri 6:22, 27 22 De HEER zei tegen Mozes: ‘(…) 27 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’ Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Het eigene van de zondag De zomerse zondagen lenen zich goed om eens stil te staan bij bijbelse […]