Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 90:12 – Oudjaar

Preekwijzer 2016 | Wim Scheltens | Preekschets | God, Jaarwisseling

Leer ons zo onze dagen tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Schriftlezing: Psalm 90 Het eigene van de oudejaarsdag Oudejaarsdag mag ons doen beseffen, dat we een jaar des Heren mogen afsluiten. Dus niet alleen een jaar met aandacht voor het eigen netto-inkomen, de oorlog in Syrië, de verkiezingen voor een president van de Verenigde […]

Prediking

Preekschets Matteüs 1:1 – Kerst

Preekwijzer 2016 | Wessel Westerveld | Preekschets | Jezus, Kerst

Kerst Matteüs 1:1 Boek van de genesis, geboorte (Genesis 5:1), van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham (Naardense Bijbel) Schriftlezing: Matteüs 1:1-17 (en 18-25) Plaats in het liturgisch jaar Na vier zondagen van verwachting van advent, waarin het tijd voor de Eeuwige wordt, is daar hét moment: de Eeuwige wordt tijd. Als een […]

Prediking

Preekschets Lucas 2:1-21 – Kerstnacht

Preekwijzer 2016 | Christien Crouwel | Preekschets | Verlossing | Jezus, Kerst

Kerstnacht Lucas 2:1-21 (hele hoofdstuk) Schriftlezingen: Jesaja 9:2-6, Lucas 2:1-21 Thema: Het wonder van Kerst Het eigene van de zondag In de Kerstnacht komt er vaak het nodige ‘vreemde volk’ over de vloer. Om ook hen aan te spreken is voor deze Kerstnacht bij wijze van preek gekozen voor een ‘open brief aan Jezus’. Deze […]

Prediking

Preekschets Lucas 1:46-49 – Vierde Advent

Preekwijzer 2016 | Jan Groenleer | Preekschets | Advent, Jezus

4e advent Lucas 1:46-49 Mijn ziel prijst en looft de Heer,mijn hart juicht om God, mijn redder:hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Schriftlezing: Lucas 1:39-55 Het eigene van de zondag De vierde adventszondag heet […]

Prediking

Preekschets Lucas 1:39-56 – Derde Advent

Preekwijzer 2016 | Jan Groenleer | Preekschets | Advent, Jezus

3e adventLucas 1:78, 79 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze Godzal het stralende licht uit de hemel over ons opgaanen verschijnen aan allen die leven in duisternisen verkeren in de schaduw van de dood,zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Schriftlezing: Lucas 1:57-79 Het eigene van de zondag De derde […]

Prediking

Preekschets Matteüs 3:11b-12 – Tweede Advent

Preekwijzer 2016 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Tweede adventszondag Matteüs 3:11b-12 ‘… na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de […]

Prediking

Preekschets Matteüs 24:32-33 – Eerste Advent

Preekwijzer 2016 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Eerste advent Matteüs 24:32-33 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Schriftlezing: Matteüs 24:32-44 Deze preekschets kan ook gebruikt worden voor een preek over […]

Prediking

Preekschets Lukas 1:78-79 – Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Preekwijzer 2016 | Flora Visser | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

10e zondag van de herfst, laatste zondag van het liturgisch jaar Lucas 1:78-79 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg […]

Prediking

Preekschets Klaagliederen 3:22

Preekwijzer 2016 | Flora Visser | Preekschets | Lijden | Jezus

9e zondag van de herfst Klaagliederen 3:22 ‘Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.’ Schriftlezing: Klaagliederen 3:22-26 Het eigene van de zondag In deze tijd van het jaar staat het Koninkrijk centraal. Dat Koninkrijk is already but not yet. Onder ‘Koninkrijk’ versta ik een wereld die veranderd is […]

Prediking

Preekschets Marcus 1:14-15

Preekwijzer 2016 | Flora Visser | Preekschets | Lijden | Jezus

8e zondag van de herfst ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Marcus 1:15 Schriftlezing Marcus 1:14-15 Het eigene van de zondag Deze tijd van het jaar staat het Koninkrijk centraal. Dat Koninkrijk is already but not yet. De belofte van het […]