Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Micha 7:19 – Oudjaar

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Vergeving | Jaarwisseling

Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Micha 7: 19 Zie ook Preekschets bij Micha 7 voor Nieuwjaarsmorgen van dezelfde auteur Het eigene van de dagen Het is met de oudjaarsviering enigszins wonderlijk gesteld. In de bijbel wordt er niet […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:9 – Kerst

Preekwijzer 2017 | Matthijs Schuurman | Preekschets | Jezus, Kerst

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken Lukas 2:9Schriftlezing: Lukas 2:8-20Thema: Gods hemelse glans over ons

 Het eigene van Eerste Kerstdag Met Kerst vieren we dat God mens werd en in Christus deze wereld betrad. Aan het […]
Prediking

Preekschets Romeinen 1:1-7 – Kerstnacht

Preekwijzer 2017 | Matthijs Schuurman | Preekschets | Jezus, Kerst

[Het evangelie van God], dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David. Romeinen 1:3Schriftlezing: Romeinen 1:1-7Thema: Vervulling van Gods belofte Uitleg De Common Revised Lectionary geeft voor de vierde zondag van advent van het jaar A (2016-2017) […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 4:5-6, 3e zondag van advent

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekschets | Advent, Jezus

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Filippenzen 4: 5-6 Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7 Zie ook Preekschets Romeinen 13:12 – 1e zondag van Advent Preekschets Romeinen 15:7 – 2e zondag van Advent Het […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Romeinen 15:7 – 2e zondag van Advent

Preekwijzer 2017 | Irma Pijpers-Hoogendoorn | Preekschets | Advent

Tweede zondag van de Advent Romeinen 15: 7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Schriftlezing: Romeinen 15: 4-13 Zie ook Preekschets Romeinen 13:12 – 1e zondag van Advent Preekschets Filipenzen 4:5-6, 3e zondag van advent Het eigene van de zondag De tweede zondag van de Advent wordt gekleurd door […]
Prediking

Preekschets Romeinen 13:12 – 1e zondag van Advent

Preekwijzer 2017 | Irma Pijpers-Hoogendoorn | Preekschets | Heilig | Advent

Eerste zondag van de Advent De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Schriftlezing: Romeinen 13: 11-14 Zie ook Preekschets Romeinen 15:7 – 2e advent Preekschets Filipenzen 4:5-6, 3e advent Het eigene van de […]
Prediking

Preekschets Lucas 20:38 – 10e zondag van de herfst

Preekwijzer 2017 | Esther van der Panne | Preekschets | Eeuwigheidszondag

Tiende zondag van de herfstEeuwigheidszondag of laatste zondag van het kerkelijk jaar Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Lucas 20:38Tekst: Lucas 20:27-40Thema: Bij God leven Liturgisch kader De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding: een proces waarin […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:21

Preekwijzer 2017 | Esther van der Panne | Preekschets | Dienen

Negende zondag van de herfst Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Lucas 19:21Tekst: Lucas 19:11-28Thema: Moed om te spreken Liturgisch kader De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding: een […]
Prediking

Preekschets Genesis 19:26

Preekwijzer 2017 | Pieter Terpstra | Preekschets

De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout. Kerntekst:Genesis 19:26 Schriftlezing:Genesis 19 Het eigene van de zondag Vlak voor de sterke tijd van Advent en Kerst aanbreekt, is er ruimte om andere verhalen uit te lichten. Deze keer een oudtestamentisch gedeelte dat veel vragen oproept: over […]
Prediking

Preekschets Psalm 27

Preekwijzer 2017 | Pieter Terpstra | Preekschets

Wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer Psalm 27:14 Schriftlezing: Psalm 27 Zie ook Preekschets Psalm 27:4 Preekschets Psalm 27:7 Het eigene van de zondag De zondagen in november bieden ruimte. Voordat de Advent begint kunnen diensten in deze tijd een meer thematische invulling krijgen. In de traditie zijn dit ook wel de […]