Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Ruth – een bijbels-theologische inleiding

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

Wie als geoefend bijbellezer het boekje Ruth leest, kan zich aan één gedachte maar moeilijk onttrekken: het gevoel van déjà vu. Een oude kinderloze vrouw, Noömi, die uit het buitenland komt en uiteindelijk als door een wonder (het is natuurlijk geen toeval) nog een kind krijgt van een onvruchtbaar lijkende schoondochter, Ruth. Het boekje mag […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:10 – Kerstnacht

Preekwijzer 2018 | Evert Jan de Wijer | Preekschets | Kerst

En de engel sprak tot hen: ‘Wees niet bang’. Schriftlezing: Lucas 2:1-21 Het eigene van dit moment Het heeft goede zin om bij uitstek in de kerstnacht het klassieke evangelie volgens Lucas te lezen en wel het overbekende hoofdstuk 2:1- 21. Dit heeft meer dan alleen nostalgische waarde. Te verwachten valt dat de gemeente gezelschap […]
Prediking

Preekschets bij Johannes 21:6 – doop

Preekwijzer 2018 | Yvette Pors | Preekschets | Doop, Jezus, Navolging, Pastoraat

Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel. Schriftlezing: Johannes 21:1-14 Vooraf Het is feest, want er wordt gedoopt! Dat is toch de grondgedachte van de meeste mensen bij het lezen van de aankondiging van een doopviering. Toch kan juist in zo’n kerkdienst veel gevoeld worden van wat niet is of had moeten […]
Prediking

Preekschets Psalm 139:7

Preekwijzer 2018 | Jelle de Kok | Preekschets

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Kerntekst: Psalm 139:7Schriftlezingen: Psalm 139:1-12 en Matteüs 9:35,36Thema: Leven met aandacht Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze schets is gemaakt. Uitleg Perspectief binnen de lezingPsalm 139 vers 7 staat in een psalm waarin de verwondering over Gods nabijheid verwoordt wordt. In vers 6 staat nog: Wonderlijk […]
Prediking

Preekschets Genesis 32:29 – 30e zondag door het jaar

Preekwijzer 2018 | Jelle de Kok | Preekschets | Israël

30e zondag door het jaar Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël Genesis 32:29Schriftlezingen: Genesis 32:23-33 en Efeziërs 4:17-24Thema: Van Jakob naar Israël groeien Zie ook: een extra kindermoment bij deze preekschets Uitleg Perspectief binnen de lezing De schriftlezing van Genesis 32:23-33 beschrijft een cruciaal moment in het leven van Jakob. Jakob staat […]
Prediking

Preekschets Jesaja 30:3 – 5e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | Anne Kooi | Preekschets

Vijfde zondag van de herfst De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. Lezing: Jesaja 30:1-18 (eventueel Jesaja 30:1-8 + 18)Thema: oorlogsdreiging Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze preekschets hoort Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor […]
Prediking

Preekschets Jesaja 16:3c – 4e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | Anne Kooi | Preekschets

Vierde zondag van de herfst Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit. Lezing: Jesaja 16:1-5Thema: vluchtelingen Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze schets is geschreven. Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor een voortgaande reflectie kunnen ook wat minder toegankelijke Bijbelgedeelten aan de […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 3:10 – 13e zondag van de zomer

Preekwijzer 2018 | J.W. Moolhuizen | Preekschets

13e zondag van de zomer En de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuël! Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 1 Samuël 3:10 Schriftlezing: 1 Samuël 3,1 – 4,1a Thema: Het woord komt binnen Zie ook Preekschets 1 Samuël 1:17 – 12e zondag van de zomer Het […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 1:17 – 12e zondag van de zomer

Preekwijzer 2018 | J.W. Moolhuizen | Preekschets

12e zondag van de zomer ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘ De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd’. 1 Samuël 1:17 Schriftlezing: 1 Samuël 1 (je kunt overwegen de lofzang van Hanna erbij te lezen tot 2,11). Thema: Er gaat wat gebeuren… Het eigene van de zondag De zomer- […]
Prediking

Preekschets Deuteronomium 4: 30-31 – 1e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | J.H.Kuiper | Preekschets

‘Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren. Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.’ Deuteronomium […]