Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Micha 5 in de kersttijd

Protestantse Theologische Universiteit 2019 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Al in de vijfde eeuw werd het begin van Micha 5 in […]

Bijbelwetenschappen

Twee wijzen van zien: Johannes en Plato

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Theo Witkamp | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Jezus

De evangelist Johannes heeft een eigen versie van het evangelie over Jezus geschreven. Aan alles valt te merken dat hij er diep over nagedacht heeft. Al in de oude kerk noemde men hem daarom ‘de theoloog’. Bij hem zijn de verhalen door een molen gehaald voordat ze op schrift gesteld zijn. De vraag is hoe […]

Bijbelwetenschappen

De Geest als metgezel

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Theo Witkamp | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | Geest, Pinksteren

In het evangelie naar Johannes treffen we in het Grieks viermaal een opmerkelijke aanduiding voor de heilige Geest aan: parakletos. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt de term, net zoals in een aantal moderne Engelse vertalingen, steevast vertaald als ‘pleitbezorger’. De vertaling ‘trooster’ (NBG 1951) had weliswaar oude papieren, maar kent in het moderne Nederlands […]

Bijbelwetenschappen

Wijn verheugt God en mensen

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Klaas Spronk | Bijbels Theologische Artikelen | Rituelen

Elk jaar weer zijn er onderzoeken naar het drinken van alcoholische dranken in het algemeen en van wijn in het bijzonder: in hoeverre is dat schadelijk of misschien juist gezond? Zij die hopen op het tweede (af en toe een glaasje is goed voor een mens) werden vorige maand ernstig teleurgesteld door het bericht dat […]

Bijbelwetenschappen

De slaaf en de rotte vis

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Lieve Teugels | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Een veranderende parabel Parabels zijn te vinden in het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten, maar ook in de rabbijnse literatuur. Het is een genre waarin je verschillen en overeenkomsten tussen het vroege Jodendom en het vroege Christendom ziet. Ik presenteer hier een oude Joodse parabel over een slaaf die een rotte vis koopt. Dit […]

Bijbelwetenschappen

In dienst van God

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Chanan Raguse | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Paulus kennen we als apostel, als afgezant van Jezus Christus. Drie keer duidt hij zichzelf zo aan het begin van zijn brieven. Hij moet immers duidelijk maken met welke autoriteit hij zijn brieven schrijft. Net zo vaak gebruikt hij echter de titel ‘slaaf van Christus’. Waarom doet hij dit? Daardoor lijkt hij zijn positie toch […]

Bijbelwetenschappen

Jozef als voorloper van Christus?

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Marten van Willigen | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Volgens het Oude Testament wordt Jozef – na veel ellende – onderkoning van Egypte. Deze blog laat zien hoe Ambrosius van Milaan (337-397) dit verhaal uitlegde in een preek. Zijn preek is typerend voor de bijbeluitleg van die tijd. Ambrosius beweerde bijvoorbeeld dat Jozef erg lijkt op Jezus Christus. Is zijn uitleg nog steeds verdedigbaar? […]

Bijbelwetenschappen

De baarmoeder van God

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Lieve Teugels | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

In het jaar 2017 viel de Joodse grote verzoendag, Jom Kippoer, op 30 september. Zoals alle Joodse feestdagen begint Jom Kippoer op de vooravond, op 29 september, met zonsondergang. Jom Kippoer is bestemd om het nieuwe Joodse jaar, dat tien dagen eerder met Rosj Hasjana is ingeluid, met een schone lei te beginnen. Er wordt […]

Bijbelwetenschappen

Wijn in het koninkrijk van God

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Jonathan Pater | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal | God

In de week voorafgaand aan Pasen, de Stille of Goede Week, worden in de christelijke liturgie kernmomenten uit de laatste week van Jezus herdacht en herbeleefd. Een van deze kernmomenten is het Laatste Avondmaal, de laatste maaltijd die Jezus samen met zijn leerlingen deelt. Overlevering over deze maaltijd is al heel vroeg te vinden in […]

Bijbelwetenschappen

Hij is niet hier, hij is niet daar… Henoch, waar ben je eigenlijk?

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Robin ten Hoopen | Bijbels Theologische Artikelen | God

Volgens het Bijbelboek Genesis leefde er in de oertijd een man die met God wandelde. Zijn naam was Henoch. Het leven van deze oervader eindigde even abrupt als het was begonnen. We lezen daarover: “Toen was hij er niet meer; jazeker, God heeft hem weggenomen” (Gen 5:24). Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is Henoch […]