Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Belijdenis en leertucht: een harde noodzaak

Redactie Theologie.nl 2023 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis, Missionair | Samenleving

Bij het verschijnen van het meest recente deel van 'Verzameld werk' van Van Ruler (deel 5-C), hield Kees van der Kooi deze lezing over belijdenis en leertucht. "Een harde noodzaak, dat klonk lekker provocerend uit de mond van een gereformeerde jongen die zich anders dan sommige leeftijdgenoten niet schaamt uit dat nest te komen."
Bijbelwetenschappen

De betekenis van de Mozaïsche wet bij Van Ruler

Redactie Theologie.nl 2023 | Rinse Reeling Brouwer | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Schepping | Israël

Als mijn grootmoeder van moederszijde, Zwaantje Carrière-Rinses, bij ons logeerde, luisterde ik samen met haar naar de meditaties van Van Ruler voor de AVRO-microfoon. Dikwijls wanneer ik zijn teksten lees, besef ik weer een geloofsverbondenheid met haar. Die band kan ik niet verbreken.
Praktische theologie

Apostolaat en zending ten volle

Redactie Theologie.nl 2023 | Dorottya Nagy | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Samenleving, Zending

In 2021 heeft Dirk van Keulen zijn onderzoek gepubliceerd naar wie er allemaal op Van Rulers overlijden in december 1970 schriftelijk in kerkelijke en brede journalistiek gereageerd hebben.[i] Van Keulen geeft hiermee niet alleen een geordende aanzet voor de Van Ruler-receptiegeschiedenis, die veel breder is dan kerkelijk Nederland, maar construeert ook een momentopname van publieke theologie eind jaren zestig, begin jaren zeventig in Nederland.
Geloof | Geschiedenis

De crisis van de gereformeerde traditie

Redactie Theologie.nl 2023 | André Groenendijk | Artikel, Overige artikelen | God

Na een lezing van Gert van den Brink ontstond er onrust in reformatorische kringen. De gereformeerde erfenis van de Synode van Dordrecht staat op het spel. Het gaat over zekerheid in een onzekere wereld, over de betrouwbaarheid van God. André Groenendijk beschrijft de geschiedenis van de gereformeerde gezindte en het ontstaan van de predestinatieleer en verbindt dit aan de actualiteit.
Geschiedenis

De ouderling: een historisch perspectief

Redactie Theologie.nl 2023 | Gert van Klinken | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Conflicten | Leiderschap

Ouderlingen staan in de kerk voor goed bestuur en identiteit. Ze helpen die kwaliteiten te borgen en te communiceren naar binnen en naar buiten. Hun ambt groeit met de tijd mee, maar de kern ervan blijft herkenbaar.
Praktische theologie

Het bijbelse begrip heiligheid

Redactie Theologie.nl 2022 | Annemarieke van der Woude | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

Is het zinvol om bijbelse noties in te brengen in de discussie over voltooid leven? Annemarieke van der Woude reageert op Riemer Roukema's artikel over voltooid leven: "Het komt, al met al, aan op het verdragen van de spanning die vervat is in de woorden: een aarzelende aanwezigheid."
Ecclesiologie | Systematische theologie

Verder met basics

Redactie Theologie.nl 2021 | Klaas-Willem de Jong | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Leiderschap

Op donderdag 11 november 2021 hield ik in Utrecht de navolgende lezing over de situatie van de Protestantse Kerk in Nederland in het licht van de besluiten van de synode van Emden in 1571. Vooraf gingen twee lezingen: de ene van dr. Albert de Lange over de synode van Emden en de keuzes die daar gemaakt werden, de andere van dr. Gert van Klinken over de receptie van de Emder synode in de kring van de afgescheidenen (van 1834).
Praktische theologie

De complexe dynamiek tussen religie en klimaatverandering

Redactie Theologie.nl | Eva van Urk-Coster | Artikel, Overige artikelen | Schepping, Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld

In dit artikel, dat gebaseerd is op mijn lezing tijdens het Nationaal Religiedebat 2021, beschrijf ik in vogelvlucht een aantal aspecten van de complexe dynamiek tussen religie en klimaatverandering. Zijn er lijnen te ontdekken in de houding van christenen en andere gelovigen tegenover klimaatverandering?