Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

In relatie tot een bezielde wereld en een levend landschap

Schrift 2021 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schepping | God

De verbinding tussen God en Israël is in de Hebreeuwse Bijbel niet alleen een menselijke zaak, maar iets dat gevoeld wordt door alle schepselen die de wereld delen met Gods volk. Het gaat daarbij niet alleen om dierlijke schepselen, maar om allerlei elementen in de natuur. Rivieren, bomen, bergen en zelfs sterren blijken op complexe manieren met God en met het volk Israël in relatie te staan. De teksten beschrijven hoe dit soms gepaard gaat met vreugde, soms met treurnis, maar ook met zaken als oor

Bijbelwetenschappen

De ecologische problematiek en de christelijke traditie

Schrift 2021 03 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Vaak wordt de oorzaak van de huidige problemen met het milieu gezocht in de Westerse omgang met de natuur zoals die voortkomt uit de christelijke traditie. Juist christenen zou het ontbreken aan de respectvolle omgang met de aarde en de dieren, zoals je die bij natuurvolkeren vindt. In de Bijbel lezen ze immers dat God de mens de baas maakte over de schepping en dus over haar kan beschikken.

Bijbelwetenschappen

The dream machine

Schrift 2021 01 | Michaël van der Meer | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

Tempeldromen en hun interpretaties in de wereld van de Bijbel Hoe functioneerden dromen en droomuitleg in de wereld waarin het Oude en Nieuwe Testament zijn ontstaan? Dit artikel geeft aan de hand van vondsten van kleitabletten, inscripties en documenten op papyrus en perkament een beeld van de manier waarop mensen goddelijke dromen ontvingen en interpreteerden. […]

Bijbelwetenschappen

Welke dromen zijn betrouwbaar?

Schrift 2021 01 | Bart Koet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Vertrouwen | God

In veel culturen wordt belang gehecht aan dromen. Ook in Joodse en christelijke tradities is lang aandacht besteed aan dromen, omdat God zich daarin zou kunnen openbaren. In dit artikel wordt geschetst hoe in de Tweede Tempelperiode en dus in de tijd dat het Nieuwe Testament ontstond, nagedacht werd over dromen als mogelijkheid tot goddelijke communicatie.

Bijbelwetenschappen

De visionaire werkelijkheid van Openbaring

Schrift 2021 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

In apocalyptische literatuur spelen dromen en visioenen een belangrijke rol. De twee canonieke teksten die tot het genre van de apocalyptiek gerekend mogen worden, het boek Daniël en het boek Openbaring, maken bij uitstek gebruik van dit middel. Hier zal het laatstgenoemde boek centraal staan en het zal de moeite waard blijken eens naar Openbaring te kijken vanuit het perspectief van de ziener: Johannes ziet en hoort van alles en schrijft zijn ervaringen neer.

Bijbelwetenschappen

‘Daarom klaagt mijn hart…’

Schrift 2020 02 | Eric Peels | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | God

Weinig bijbelboeken zijn zo donkergekleurd als Jeremia, vol met oordeelsteksten en dreiging, in soms schokkende taal. Neem nu Jeremia 48, een volkenprofetie over Moab.

Bijbelwetenschappen

De kerkvaders

Schrift 2019 02 | Hans van Loon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Het vers dat de aanleiding vormde om dit jubileumnummer aan Abraham te wijden (Johannes 8,57), komt relatief weinig voor in de geschriften van de kerkvaders. Belangrijker voor hen is het vers dat eraan voorafgaat: ‘Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd’ (NBG 1951).

Bijbelwetenschappen

Hart

Schrift 2019 01 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Hart, ziel, nieren. Verstand en kracht. Het zit allemaal van binnen. En het heeft allemaal met liefde te maken. Althans, in de Bijbel. Wij zijn niet gewend te zeggen ‘ik houd van je met al mijn nieren’. En toch zou dat misschien wel kunnen in bijbelse taal. Hoe dan?