Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Seksgerelateerde teksten in de Hebreeuwse Bijbel

Schrift 2022 01 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit | Relaties

Is Abraham een seksloos wezen? Nee. De bijbelschrijver zet hem niet op dat spoor. De seksualiteit die rondom de cultus van Baäl hangt, speelt in de Abraham-cyclus geen enkele rol van betekenis. De rol van de vrouw(en) wordt meer verbonden met seksualiteit. Maar ook dat wordt later pas ingevuld. Het is juist de bedoeling van de verteller te onderstrepen dat Abraham de manlijke rol van gever verwisselt voor vrouwelijke rol van ontvanger. Hij krijgt een zoon. Laat het verwekken maar aan de volken over.
Bijbelwetenschappen

Seks in de brieven van Paulus aan de Korintiërs

Schrift 2022 01 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Seksualiteit | Relaties

In Korinte ging er een hoop fout wat seks betreft. Die indruk wekt Paulus althans. Bij geen enkele andere gemeente komt hij zo vaak terug op het thema van dit nummer, ‘foute seks,’ en ook nergens anders geeft hij zulke uitgebreide instructies over hoe het dan wel moet. Wat was er precies aan de hand? En waarom was dit juist in Korinte zo’n probleem?
Bijbelwetenschappen

En Jezus schreef in het zand

Schrift 2022 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit, Vergeving | Jodendom, Relaties

Het verhaal van de overspelige vrouw roept tal van vragen op. Wat heeft die vrouw gedaan? Wat verstaat het evangelie onder de term ‘overspel’? Dat ze dat gepleegd heeft wordt in heel het verhaal niet betwist of bevraagd. Wat schrijft Jezus op de grond? Schrijft hij wel of zit hij te tekenen? Waarom komen de schriftgeleerden en farizeeën met deze casus ‘om hem op de proef te stellen’. En dan als laatste, maar misschien wel belangrijkste vraag: hoe zit het met de tekstuele status van dit verhaal?
Bijbelwetenschappen

MeToo in de Bijbel

Schrift 2022 01 | Willien van Wieringen | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Seksualiteit | Relaties

Een man die zich niet kan beheersen en een vrouw die daar slachtoffer van wordt. Een misse daad van koning David die hij pleegde tegenover Batseba, hij dacht ermee weg te komen. We lezen het in de bijbel en we hebben er nog altijd mee te maken in de samenleving.
Bijbelwetenschappen

Foute seks

Schrift 2022 01 | Willien van Wieringen & Yanniek van der Schans | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit | Relaties

De redactie van Schrift krabde zich even achter de oren. Foute seks. Wat is foute seks in de Bijbel? Uiteindelijk lijkt toch alles ten dienste te staan van het Grote Verhaal, en is dan iets fout te noemen?
Bijbelwetenschappen

‘Een siddering trok door mij heen – om hem!’

Schrift 2021 01 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Seksualiteit | Gender, Inclusie, Relaties

Wie in het Oude Testament zoekt naar een ‘monologue interieur’ of een andersoortige beschrijving van het innerlijk van een mens, kan lang zoeken. De meeste oudtestamentische verhalen zijn geschreven als een script voor een toneelstuk. Over een uitzondering gaat deze bijdrage, met speciaal oog voor de rol van dromen.
Bijbelwetenschappen

Dromer van dromen

Schrift 2021 01 | Frank Bosman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Media | Relaties

Jozef staat bekend als de oudtestamentische dromenuitlegger bij uitstek. Hij analyseert dromen en al zijn voorspellingen komen uit, soms met dodelijke precisie. Dat geldt zeker voor de bakker aan het Egyptisch hof: hij verliest zijn leven. Maar waarom eigenlijk? En waarom blijft de wijnschenker wel in leven? Dit artikel kijkt hoe moderne verbeeldingen van het verhaal van Jozef omgaan met zijn droomuitleg.
Bijbelwetenschappen

Eten in Eden en daarbuiten

Schrift 2020 04 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Over maaltijden in Genesis In het eerste bijbelboek wordt de toon gezet als het gaat over de mens en zijn/haar relaties: de relatie tot de aarde, de relatie tussen mensen onderling en de relatie tot God. Daarbij speelt het eten een belangrijke rol: het maakt nogal wat uit wat je eet en met wie je […]
Bijbelwetenschappen

Pas op, schokkende beelden!

Schrift 2017 02 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Seksualiteit | Relaties

Soms word je gewaarschuwd op het internet: ‘De volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren’. Soms is er geen waarschuwing en zit je voor je het weet via een nieuws-site te kijken naar een groepsverkrachting die als livestream op Facebook te volgen is geweest.
Bijbelwetenschappen

Communicatie in het boek Jona

Schrift 2019 04 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Relaties

Het boek Jona is een intrigerend weefsel van tekstuele communicatielijnen. Niet alleen de verhaalpersonages communiceren onderling, ook de communicatie met de lezer van het Jonaboek voltrekt zich in de tekst. En al deze communicaties verlopen niet vanzelf. Er is veel aan de hand.