Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Bijbelwetenschappen

Amos’ hartzeer voor Israël

Schrift 2022 04 | Rudy Van Moere | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Gerechtigheid, Verbond | God, Israël, Jodendom

Sommige lezers openen een boek, bekijken de inhoudsopgave, lezen het begin en bladeren daarna door tot aan het slot. Zij willen weten hoe het verhaal afloopt of het betoog eindigt. Het loont om dat ook bij het boek Amos te doen. Het begint immers met grimmige beelden en harde woorden van een tegen Israël boze brullende JHWH (1:2–3:2). Die blijken zich in het hele geschrift onafgebroken door te zetten. Het is bijzonder interessant te kijken hoe het aan het einde met dit kwaad volhardende Israël afloopt. Het eindigt met nauwelijks te geloven mooie en euforische beelden (9:11-15)! Kan of moet Amos nu gekwalificeerd worden als een onheils- of een heilsprofeet?
Bijbelwetenschappen

Paulus, de Joodse apostel van de heidenen

Schrift 2020 03 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Jodendom | Intercultureel

Bij alle nieuwtestamentische teksten is het relevant om te vragen naar hun verhouding met de Joodse omgeving waarin ze zijn ontstaan, zoals dit nummer van Schrift laat zien. Maar bij de brieven van Paulus is dit een steeds terugkerend punt en zijn er de laatste decennia belangrijke verschuivingen geweest: niet langer wordt Paulus gezien als […]
Bijbelwetenschappen

Stemmen en spelers in de klaagliederen

Schrift 2020 02 | Hendrik Jan Bosman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Bidden

Het bijbelboek Klaagliederen lijkt een eerste, tastende reactie op de totale geloofscrisis na de ondergang van Jeruzalem in 587 voor Christus. Uit de wisselwerking tussen de verschillende stemmen in het boek wordt duidelijk hoe het boek beweegt van verbijstering en afstand tot een voorzichtige poging de verbroken communicatie met de Eeuwige te herstellen.
Bijbelwetenschappen

Jona versus Abraham

Schrift 2019 04 | Jaap Dekker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Profeet

Het begint als een gewoon profetenverhaal wanneer het woord van Jhwh tot Jona komt. Toch wordt Jona zelf nergens in dit verhaal een godsman of profeet genoemd. Jona is meer de karikatuur van een profeet. De eigenlijke profeet is de verteller van dit verhaal. Je zou het Jona-verhaal een literaire profetie kunnen noemen.
Bijbelwetenschappen

‘Bed and breakfast’ in de wallevis?

Schrift 2019 04 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Vertrouwen

Jona 2 spoort niet. De tekst is onsamenhangend. In het eerste deel van deze bijdrage gaan we op zoek naar de manieren waarop lezers proberen de tekst weer in het spoor te krijgen. I
Bijbelwetenschappen

Brief van Onesimus

Schrift 2019 03 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Zegen | Navolging

Het Nieuwe Testament bestaat grotendeels uit brieven. Wat het interpreteren van deze teksten lastig maakt, is dat we geen toegang hebben tot de volledige briefwisseling. Alleen de brieven van Paulus zijn bewaard gebleven. Daarin verwijst hij soms naar brieven die hij ontvangen heeft, maar geen van die brieven bestaan vandaag de dag nog. We zijn […]