Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

The dream machine

Schrift 2021 01 | Michaël van der Meer | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

Tempeldromen en hun interpretaties in de wereld van de Bijbel Hoe functioneerden dromen en droomuitleg in de wereld waarin het Oude en Nieuwe Testament zijn ontstaan? Dit artikel geeft aan de hand van vondsten van kleitabletten, inscripties en documenten op papyrus en perkament een beeld van de manier waarop mensen goddelijke dromen ontvingen en interpreteerden. […]

Bijbelwetenschappen

Welke dromen zijn betrouwbaar?

Schrift 2021 01 | Bart Koet | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Vertrouwen | God

In veel culturen wordt belang gehecht aan dromen. Ook in Joodse en christelijke tradities is lang aandacht besteed aan dromen, omdat God zich daarin zou kunnen openbaren. In dit artikel wordt geschetst hoe in de Tweede Tempelperiode en dus in de tijd dat het Nieuwe Testament ontstond, nagedacht werd over dromen als mogelijkheid tot goddelijke communicatie.

Bijbelwetenschappen

De visionaire werkelijkheid van Openbaring

Schrift 2021 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

In apocalyptische literatuur spelen dromen en visioenen een belangrijke rol. De twee canonieke teksten die tot het genre van de apocalyptiek gerekend mogen worden, het boek Daniël en het boek Openbaring, maken bij uitstek gebruik van dit middel. Hier zal het laatstgenoemde boek centraal staan en het zal de moeite waard blijken eens naar Openbaring te kijken vanuit het perspectief van de ziener: Johannes ziet en hoort van alles en schrijft zijn ervaringen neer.

Bijbelwetenschappen

Visioenen en visuele beperkingen

Schrift 2021 01 | Susanne Luther | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Terwijl dromen volgens moderne inzichten voortkomen uit ons eigen innerlijk en gezien kunnen worden als een product van het onderbewustzijn, werden ze in de oudheid beschouwd als een middel waarmee de goddelijke sfeer met de mensen kon communiceren. Dromen en visioenen worden in de literatuur van de periode van het Nieuwe Testament dan ook niet strikt van elkaar onderscheiden. In feite vertegenwoordigen beide een openbaring in de vorm van visuele of auditieve ervaringen. In deze bijdrage gaan we in op dromen en visioenen in het verhaal over de geboorte van Jezus in de canonieke en de apocriefe evangeliën. De leidende vraag is: welke betekenis en functie hebben dromen en visioenen in deze vroeg-christelijke teksten?

Bijbelwetenschappen

Varianten van religieus dromen?

Schrift 2021 01 | Barbara Koning | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Pastoraat

Dromen zijn van alle tijden. Niet alleen in bijbelverhalen, maar ook nu, anno 2021, kunnen dromers geraakt worden door boodschappen die zij in hun dromen ontvangen; afkomstig van een mysterieuze bron van ‘een ander weten’. In dit artikel kijken we vanuit de empirische godsdienstpsychologie naar de verbanden tussen geloofsleven en droomleven.

Bijbelwetenschappen

Dromen en dromers

Schrift 2021 01 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Zingeving

Tussen de wereld van de Bijbel en onze tijd zijn grote verschillen. Vaak hebben we de uitleg van historici en bijbelwetenschappers nodig om te begrijpen hoe mensen toen leefden en wat ze meemaakten. Maar sommige ervaringen zijn van alle tijden en lijken dus direct door ons mee te voelen. Dit nummer van Schrift gaat over zo’n algemeen menselijk verschijnsel: dromen. Vrijwel iedereen weet wat het is om te dromen; we zijn allemaal dromers, bij dag of nacht.

Bijbelwetenschappen

Vreemde dromen

Schrift 2021 01 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Inclusie, Intercultureel

Net als in de meeste godsdiensten kent men in jodendom en christendom het fenomeen van goddelijke openbaring via dromen. God spreekt daarbij, direct of via beelden, opvallend vaak tot andersgelovigen. Die lijken er soms ook meer voor open te staan dan sommige aanbidders van de God van Israël. God gaat zo nodig vreemde wegen om gehoor te vinden.

Bijbelwetenschappen

Luthers bijbelvertaling en haar vroege receptie in de lage landen

Schrift 2017 01 | August den Hollander | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Media, Openbaring

In september 1522 publiceerde de Witten berger drukker/uitgever Hans Lufft een vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits door Maarten Luther. Deze editie vormde het begin van een stroom van uitgaven van Luthers Duitse bijbelvertaling.

Bijbelwetenschappen

Boekbespreking

Schrift 2020 01 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Recensie | Openbaring, Verlossing

De infographic Bijbel: Het Woord van God in een nieuwe dimensie Karen Sawrey| KokBoekencentrum uitgevers Utrecht 2019, 224 bladzijden, ISBN 978 90 435 3193 1, € 34,99. Infographics zijn hot. Het lijkt de aangewezen manier om in deze tijd informatie over te brengen. De moderne mens is immers toenemend ingesteld op afbeeldingen. Mensen communiceren graag […]