Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Saul en de vrouw die geesten beheerst in Endor

Schrift 2022 02 | Miranda Vroon-van Vugt | Artikel, Overige artikelen | Profeet | Overlijden, Overlijden, Rituelen

In 1 Samuël 28 wendt koning Saul zich in wanhoop tot de gestorven Samuël, door hem op te laten roepen door een vrouw in Endor. Traditioneel staat zij bekend als ‘de heks van Endor’. Wat weten we van de praktijk van het oproepen van geesten in het oude Israël? Diverse teksten spreken een verbod hiertegen uit en een dergelijk verbod heeft alleen zin wanneer de verboden praktijk daadwerkelijk gepraktiseerd werd.

Bijbelwetenschappen

De natuur in dienst genomen

Schrift 2021 03 | Marco Visser | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schepping | Israël

De profeten van Israël halen alles uit de kast om te zeggen wat er gezegd moet worden. De hele wereld doet mee. Zo komt het dat in de profetische geschriften ook talloze beeldspraken voorkomen die aan de natuur ontleend zijn: het landschap, bergen, heuvels, het weer, planten en dieren. Hiermee gaan die teksten uiteraard nog niet over ‘het milieu’.

Bijbelwetenschappen

In relatie tot een bezielde wereld en een levend landschap

Schrift 2021 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schepping | God

De verbinding tussen God en Israël is in de Hebreeuwse Bijbel niet alleen een menselijke zaak, maar iets dat gevoeld wordt door alle schepselen die de wereld delen met Gods volk. Het gaat daarbij niet alleen om dierlijke schepselen, maar om allerlei elementen in de natuur. Rivieren, bomen, bergen en zelfs sterren blijken op complexe manieren met God en met het volk Israël in relatie te staan. De teksten beschrijven hoe dit soms gepaard gaat met vreugde, soms met treurnis, maar ook met zaken als oor

Bijbelwetenschappen

Elia

Schrift 2021 02 | Anne-Marie Bos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Monastiek

De profeet Elia wordt van oudsher gezien als een voorbeeld voor een leven in stilte en eenzaamheid, innig verbonden met God. Vooral de woestijnmonniken probeerden in navolging van Elia afstand te nemen van wereldse invloeden, om zich alleen te laten leiden door God. Deze distantiëring werd zo mogelijk bevorderd door daadwerkelijke terugtrekking uit de bewoonde wereld, de woestenij in. In de dertiende eeuw liet de Karmelorde zich inspireren door deze traditie van woestijnmonniken en de profeet Elia. Welke rol speelde die stilte en eenzaamheid in het leven van Elia?

Bijbelwetenschappen

Communicatie in Jeremia 29

Schrift 2020 02 | Rieks Hekman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Profeet

Profeet is geen gemakkelijk beroep. Jeremia weet er alles van. Wat je te zeggen hebt, valt niet altijd in goede aarde. Andere profeten verkopen mooie leugenpraatjes, met een beetje pech zelfs uit jouw naam.

Bijbelwetenschappen

Jona en Assyrië

Schrift 2019 04 | Jan Gerrit Dercksen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

Door de expansie van het Assyrische Rijk verliezen Israël en Juda hun politieke zelfstandigheid. Voor de profeten van Israël is dit het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. In dit artikel wordt de geschiedenis van de relatie tussen Assyrië en Israël en Juda geschetst en wordt ingegaan op de vraag waarom de profeet Jona de ondergang van Nineve wenst. Verder wordt stilgestaan bij de betekenis van de stad Nineve voor de Assyrische cultuur.

Bijbelwetenschappen

Jona versus Abraham

Schrift 2019 04 | Jaap Dekker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Profeet

Het begint als een gewoon profetenverhaal wanneer het woord van Jhwh tot Jona komt. Toch wordt Jona zelf nergens in dit verhaal een godsman of profeet genoemd. Jona is meer de karikatuur van een profeet. De eigenlijke profeet is de verteller van dit verhaal. Je zou het Jona-verhaal een literaire profetie kunnen noemen.

Bijbelwetenschappen

Jona in de vroege kerk

Schrift 2019 04 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Profeet | Pasen

In een historisch overzicht vanaf de evangeliën tot in de derde eeuw, en tot in de catacomben van Rome, zien we hoe de vroege kerk Jona interpreteert en uiteindelijk kerstent.

Bijbelwetenschappen

Jona – niet te filmen!

Schrift 2019 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

Twee mensen, naast elkaar op de bank zittend, kijken naar een spannende, ja zelfs bloedstollende film op televisie. Op een zeer dramatisch moment barst een van de twee in tranen uit. Het werd hem of haar even te veel. Op dat moment troost de ander: ach joh, het is maar een film!

Bijbelwetenschappen

Vis op rabbijnse wijze

Schrift 2019 04 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Lijden, Profeet

De vis is ook aan joodse kant een bron van inspiratie geweest. In de midrasjim zijn maar liefst drie vissen aanwezig, dé vis, een vrouwelijke vis en Leviathan. We vertellen eerst het verhaal zoals het verteld wordt in The Legends of the Jews van Louis Ginzberg en gaan daarna in op de achtergrond van deze narratieve associaties.