Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het hogepriesterlijk gebed van Jezus

Schrift 2018 03 | Sam Goyvaerts | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Sinds de zestiende eeuw wordt Johannes 17 aangeduid als het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Maar waarom eigenlijk? En wat kan dit hoofdstuk uit het Johannesevangelie ons leren over de liturgie? De aanduiding ‘hogepriester’ wijst immers op een liturgische functie. In dit artikel wordt de relatie tussen Jezus zoals Hij verschijnt en bidt in Johannes 17 en het liturgisch gebed nader bekeken.
Bijbelwetenschappen

Isings en de bijbel

Schrift 2018 03 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Wie iets over de hogepriester(s) in de Bijbel wil weten kan zijn of haar (eerste) toevlucht nemen tot Wikipedia op internet. Domweg omdat wij ons, gehaast als wij zijn, het vergaren van kennis zonder internet niet meer voor kunnen stellen.
Bijbelwetenschappen

Hogepriester en Sanhedrin

Schrift 2018 03 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

De figuur van de hogepriester is de christelijke bijbellezer misschien wel het bekendst uit de lijdensgeschiedenis van Jezus. In alle vier de evangeliën speelt de hogepriester een belangrijke rol en in deze bijdrage kijken we naar een aantal details uit dit materiaal.
Bijbelwetenschappen

Jezus als hogepriester naar de orde van Melchizedek

Schrift 2018 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Rondom de figuur Melchizedek ontwikkelden zich in het vroege jodendom en het vroege christendom verschillende tradities, zowel in bijbelse als in buitenbijbelse bronnen
Bijbelwetenschappen

Geestelijk leiders en politieke macht

Schrift 2018 03 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Bij geestelijke leiders met politieke macht denken de meeste mensen tegenwoordig waarschijnlijk het eerst aan Iraanse of Irakese ayatollahs. De gemiddelde westerling wordt niet blij van het beeld zoals ze dat leren kennen via de massamedia: hun invloed is groot en hun beleid erg conservatief; ze laten zich leiden door de Koran en de daarop gebaseerd tradities; ze gaan uit van de overtuiging dat voorschriften in de Koran eeuwigheidswaarde hebben; historisch-kritische relativering van de oude teksten is uit den boze; ze laten zich niets gezeggen door andersdenkenden, want ze ontlenen hun gezag aan Allah zelf.
Bijbelwetenschappen

De machtsstrijd rond het hogepriesterschap

Schrift 2018 03 | Jan Willem van Henten | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Gedurende de laatste twee eeuwen van het eerste millennium vóór Christus is de geschiedenis van het hogepriesterschap knap ingewikkeld. Niet alleen zijn er verschillende priesterlijke families die het hogepriesterschap opeisen, maar er is ook de figuur van de meestal buitenlandse politieke leider die hogepriesters kon afzetten, vervangen of in hun waardigheid bevestigen.
Bijbelwetenschappen

Sirach 50: Theopoëzie van de hogepriester

Schrift 2018 03 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het boek Sirach sluit met een beschrijving van de hogepriester Simon. Een uitzonderlijke tekst die ons de hogepriester schildert in vol bedrijf. We zullen aandacht geven aan de tekst en het tekstuele, de opbouw en de poëzie, en komen zo vanzelf op de vraag wat Jezus ben Sira aan wil met zijn hogepriester.
Bijbelwetenschappen

De hogepriester op grote verzoendag

Schrift 2018 03 | Eveline van Staalduine-Sulman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Een hogepriester in de Tweede Tempel stond een zware taak te wachten, als het eenmaal Nieuwjaar was geweest. Tien dagen na dit feest kwam Jom Kipoer, de Grote Verzoendag.
Bijbelwetenschappen

René Girard en de ontwikkeling van het offer

Schrift 2018 03 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Wat is een offer nou eigenlijk? In ons eigentijds taalgebruik is het woord offer bepaald niet eenduidig en historisch is er ook geen sprake van een enkel offer, maar van vele offers. Door overdrachtelijk gebruik is het woord offer een metafoor geworden met een veel bredere betekenis dan de oorspronkelijke.