Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Rabbi Paulus?

Schrift 2018 04 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Paulus begint de Galatenbrief op ongewone wijze. De gebruikelijke dankzegging slaat hij over en hij trekt direct fel van leer tegen de geadresseerden. Paulus doet er in de eerste twee hoofdstukken van de brief alles aan om zijn boodschap en vooral ook zijn persoon te verdedigen.
Bijbelwetenschappen

Letter en geest

Schrift 2018 04 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het gaat ergens over in Galaten, dat voel je vanaf de eerste woorden die Paulus dicteert. Hij benadrukt meteen bij het begin zijn eigen gezag, onafhankelijk van andere mensen: hij is rechtstreeks geroepen door Jezus Christus en door God zélf!
Bijbelwetenschappen

Werken der wet

Schrift 2018 04 | Bärry Hartog | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het jaar 1994 was een kantelpunt in het onderzoek naar de joodse achtergrond van de brieven van Paulus. De oorzaak was de publicatie van een Qumrantekst die bekend staat als 4QMMT—een afkorting van de Hebreeuwse woorden miqṣat maʿaśê ha-Torah, die zich in het Nederlands laten vertalen als ‘enige der werken der wet’.
Bijbelwetenschappen

Geloof in Galaten?

Schrift 2018 04 | Suzan Sierksma-Agteres | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het is een breed gedeelde opvatting dat ‘geloven’ de kern is van het christendom, en – terecht of onterecht – zelfs van religie in het algemeen. ‘Gelovigen’ dat zijn religieuzen. De woordgroep ‘geloof’ (geloven, gelovig, geloof) heeft in het Nederlands een bij uitstek cognitieve betekenis gekregen: geloven is vinden dat iets waar is.
Bijbelwetenschappen

Een antiek ideaal

Schrift 2018 04 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Middenin Paulus’ boze brief over besnijdenis staat ineens een zin die voor veel lezers van nu prachtig klinkt: ‘Er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn één in Christus Jezus’ (eigen vertaling).
Bijbelwetenschappen

Barende mannen en mannelijke moeders

Schrift 2018 04 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gender

Wie aan Paulus’ brief aan de Galaten en mannelijkheid denkt, zal in eerste instantie denken aan de controverse over besnijdenis in deze brief. Dit is terecht: mannelijkheid staat daar op het spel, zoals al door diverse onderzoekers is benadrukt.
Bijbelwetenschappen

Paulus op maat gesneden

Schrift 2018 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

In de niet-Nederlandse krant die ik lees, staat dagelijks een ‘Zucht’ van een zekere Hauk die maar een enkele zin lang is. Een van die ‘Zuchten’ trof mij
Bijbelwetenschappen

Paulus geconfronteerd

Schrift 2018 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het kan natuurlijk helemaal niet, maar wat zou het aardig zijn als Paulus in onze dagen nog eens uitgebreid met een retrospectief geïnterviewd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld in een programma als Kijken in de Ziel van Coen Verbraak. Of als ik met hem nog eens een reis door christelijk Europa zou kunnen maken… Voor het […]
Bijbelwetenschappen

De brief aan de Galaten

Schrift 2018 04 | Marius Heemstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

De brief aan de Galaten, die Paulus schrijft halverwege de eerste eeuw, is een fel document. De kwestie die hier aan de orde wordt gesteld – ‘laat je niet overhalen om je te laten besnijden!’ – is voor Paulus blijkbaar van cruciaal belang als het gaat om zijn visie op de jonge gemeenschap van Joden en niet-Joden die volgers van Christus zijn geworden.