Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Heilige schrift?

Schrift 2019 03 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Hoe de vier kortste nieuwtestamentische brieven in de canon terechtkwamen Wat doen de korte tekstjes die in deze aflevering centraal staan (Filemon, Judas en 2 en 3 Johannes) eigenlijk in het Nieuwe Testament? Waarom werden ze geselecteerd terwijl langere teksten met een stevigere inhoud buiten de Bijbel bleven? Wie bepaalde dat? En waarom? Matthijs den […]
Bijbelwetenschappen

Paulus, Filemon en Onesimus?

Schrift 2019 03 | Caroline Vander Stichele | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Pleidooi voor een nieuwe relatie In het Nieuwe Testament staat de brief aan Filemon als laatste in de reeks van brieven die op naam van Paulus staan. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de volgorde van de brieven bepaald is door hun lengte, beginnend met de Romeinenbrief als langste en eindigend met Filemon als overduidelijk de […]
Bijbelwetenschappen

Brief van Onesimus

Schrift 2019 03 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Zegen | Navolging

Het Nieuwe Testament bestaat grotendeels uit brieven. Wat het interpreteren van deze teksten lastig maakt, is dat we geen toegang hebben tot de volledige briefwisseling. Alleen de brieven van Paulus zijn bewaard gebleven. Daarin verwijst hij soms naar brieven die hij ontvangen heeft, maar geen van die brieven bestaan vandaag de dag nog. We zijn […]
Bijbelwetenschappen

Het belang van gastvrijheid

Schrift 2019 03 | Jan van der Watt | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Brief 2 en 3 van johannes Gastvrijheid was een belangrijk concept in de antieke wereld en zeker ook voor de vroege christenen. Hotelketens bestonden nog niet en reizigers waren voor onderdak vaak afhankelijk van de bereidheid van anderen om hen welkom te heten. Veel meer dan vandaag de dag bestond er daarom de verwachting dat […]
Bijbelwetenschappen

Wat wil de Oudste eigenlijk?

Schrift 2019 03 | Ruben van Wingerden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Fabula en plot in 3 johannes Waar gaat het om in 3 Johannes: vier namen, twee brieven en één conflict? Wat hebben die met elkaar te maken? Waarom vertelt de Oudste aan Gajus wat er gebeurd is? Door een analyse van het verhaal achter en in de brief werpen we nieuw licht op deze beknopte […]
Bijbelwetenschappen

De brief van Judas

Schrift 2019 03 | Rob van Houwelingen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Een profetisch stemgeluid uit de apostolische kerk De brief van Judas had ooit de twijfelachtige eer te worden bestempeld als ‘het meest verwaarloosde boek’ en ‘het meest onbegrepen werk’ van het Nieuwe Testament. Dat komt niet alleen door de geringe omvang. Ook 2 en 3 Johannes zijn relatief klein, maar die twee brieven worden meestal […]
Bijbelwetenschappen

Judas en Henoch

Schrift 2019 03 | Jacques van Ruiten | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

De schrijver van de brief van Judas verwijst naar het Boek der Wachters (1 Henoch 6 – 16). Hierdoor hadden sommige kerkvaders moeite het geschrift op te nemen in de canon van het Nieuwe Testament. De uiteindelijke opname van de brief van Judas betekende, paradoxaal genoeg, dat 1 Henoch nog enkele eeuwen een belangrijke rol […]
Bijbelwetenschappen

Bouwstenen voor de hel

Schrift 2019 03 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel

De spanning in de gemeente(n) die door Judas zijn aangeschreven, moet erg groot zijn geweest. Hij wilde, zo lezen we in vers 3, aanvankelijk schrijven over redding, maar hij heeft het over goddelozen (4.15) en daarbij trekt hij een bijzonder laadje open, dat van hel en verdoemenis. Hij gebruikt (in de Nieuwe Bijbelvertaling) woorden als […]
Bijbelwetenschappen

Brieven in de wereld van het Nieuwe Testament

Schrift 2019 03 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

De brieven in het Nieuwe Testament weerspiegelen in allerlei opzichten de praktijk van het sturen van brieven in de eerste eeuw. Hoe zagen brieven er eigenlijk uit in de oudheid? Wie schreven brieven en hoe werden ze overgebracht? In deze bijdrage staat de praktijk van het schrijven van brieven centraal zoals die bekend geweest zal […]