Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Schrift 2020 04 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Rituelen

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil […]
Bijbelwetenschappen

Liefdesmaaltijden

Schrift 2020 04 | Gerard Rouwhorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal

De gemeenschappelijke maaltijden van de eerste christenen Vaak wordt een uniform beeld geschetst van de vroegchristelijke eucharistieviering, die wordt voorgesteld als een soort kopie van de laatste maaltijd die Jezus volgens de nieuwtestamentische instellingsverhalen heeft gehouden op de avond vóór zijn dood. Aandachtige bestudering van de beschikbare bronnen levert een veel gevarieerder beeld op. Er […]
Bijbelwetenschappen

Naschrift

Schrift 2020 04 | Gerard van Broekhuizen | Column | Armoede, Avondmaal, Rijkdom

De ene maaltijd is de andere niet Hoe eten we eigenlijk? Dat wordt niet slechts bepaald door culinaire recepten en tafelmanieren, maar ook door economische en sociale aspecten. Economisch: de productie, de koop en de verkoop van voedsel – en sociaal: wie eet wat en wie geeft wie te eten? Kan het zijn dat de […]
Bijbelwetenschappen

Wat zou Jezus eten?

Schrift 2020 04 | Anne Katrine de Hemmer Gudme | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Levenskunst

De wonderbare wereld van Bijbelse kookboeken Bijbelse kookboeken zijn er in allerlei smaken. Wat deze bijzondere categorie kookboeken bindt, is dat ze zijn geïnspireerd door of verbonden met Bijbelse teksten en verhalen. Soms gebruiken ze recepten en gerechten als middel om de Bijbel over te brengen. Bij andere kookboeken vormt de wereld van de Bijbel […]
Bijbelwetenschappen

De steeds weerkerende laatste maaltijd van Jezus

Schrift 2020 04 | Geert Van Oyen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal | Jezus

Een onmogelijke opdracht is het om in een kort artikel het laatste avondmaal van Jezus uit te leggen! De lezers zijn dus gewaarschuwd: ze zullen op hun honger blijven zitten. Wat volgt zijn niet meer dan enkele snapshots om de betekenis van een mysterie te ontrafelen. Het zijn wel noodzakelijke beelden die worden opgeroepen: het […]
Bijbelwetenschappen

Eten in Eden en daarbuiten

Schrift 2020 04 | Klaas Spronk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Over maaltijden in Genesis In het eerste bijbelboek wordt de toon gezet als het gaat over de mens en zijn/haar relaties: de relatie tot de aarde, de relatie tussen mensen onderling en de relatie tot God. Daarbij speelt het eten een belangrijke rol: het maakt nogal wat uit wat je eet en met wie je […]
Bijbelwetenschappen

Allen aten en werden verzadigd

Schrift 2020 04 | Jonathan Pater | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

De wonderbare spijziging en maaltijden in de antieke wereld Het belang van voedsel en maaltijden in de antieke wereld valt moeilijk te overschatten. Beide namen een centrale plaats in het dagelijks leven, maar waren tevens van groot belang voor het vormen van de eigen identiteit en kijk op de wereld. Veel nieuwtestamentische teksten gaan dan […]
Bijbelwetenschappen

Eten zoals het zou moeten zijn

Schrift 2020 04 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Wederkomst

In het begin was de maaltijd is de titel van een uitdagend boek van de Amerikaanse theoloog Hal Taussig. De centrale these ervan is dat niet de boodschap, maar de maaltijd aan de wieg stond van het vroege christendom (als vroegjoodse sekte). Meer dan een ‘plaatje bij een praatje’ is de vroegchristelijke maaltijd als praktijk zowel een centraal gegeven in het leven van Jezus als in de vroegste gemeentes. Eigenlijk zou Haussig het willen omkeren: vroegchristelijk theologie is een ‘praatje bij een plaatje’ en dat ‘plaatje’ is precies de maaltijd. In het bijzonder komt dit tot uitdrukking bij maaltijden die een eschatologische, of breder gezegd ‘utopische’ oriëntatie kenden. Zij staan in deze bijdrage centraal.
Bijbelwetenschappen

Joods eten in de Bijbel

Schrift 2020 04 | Peter Tomson | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Verbond

Spijs- en reinheidswetten in de praktijk Veel mensen, vooral jonge mensen, zijn tegenwoordig kritisch op wat ze eten. Ze eten bijvoorbeeld geen vlees of zijn er spaarzaam mee vanwege de manier waarop dieren behandeld worden. Eenzelfde oplettendheid is al duizenden jaren normaal voor Joden. Spijswetten maken hen opmerkzaam op wat ze eten, vooral wat vlees […]
Bijbelwetenschappen

Openbaring als joods geschrift

Schrift 2020 03 | Jan Willem van Henten | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

De Openbaring van Johannes is vanuit de optiek van de christelijke canon en de leespraktijk een christelijk geschrift. Maar hoe is dat vanuit het perspectief van de auteur en de lezers die hij op het oog had? Deze bijdrage laat zien dat Johannes zichzelf als jood beschouwde en dat hij zich met zijn openbaring over […]