Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Aardbeving

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Angst | God

Dagelijks vinden er vele aardbevingen plaats. Meestal zijn die zo licht dat zij nauwelijks opvallen. Enkele zijn wat zwaarder en trekken even de aandacht. Een paar keer per jaar zijn de bevingen zo krachtig dat zij sporen van verwoesting achterlaten en slachtoffers maken. Dan schrikken we ervan op en de tv-beelden raken ons. Aardbevingen weten […]
Bijbelwetenschappen

Adem

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Geest, Levenseinde en rouw, Overlijden

geest In onze taal heeft het begrip adem nogal eens zijn plaats op de grens van kracht en zwakte, leven en dood. Als we naar adem snakken of hijgen, dan hebben we het benauwd. Wie de langste adem heeft, zal iets het langst volhouden; hij of zij is de sterkste. Als we na zware lichamelijke […]
Bijbelwetenschappen

Alfa en Omega

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | God

begin en einde, eerste en laatste, jota en tittel, letter, alfabet, inkt, pen (griffel) Een letter krijgt betekenis in verbinding met een of meer andere letters. Een letter alleen zegt doorgaans niet veel. Letters maken woorden, woorden vormen zinnen, zinnen leiden tot boodschappen. In de Oudheid schreef men aan het woord een enorme kracht en […]
Bijbelwetenschappen

Anker

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Jezus

haven Volkeren omgeven door zee, zoals de Nederlanders, hebben zich altijd laten aanspreken door de symboliek van het anker. Zij hebben zo vaak het anker zien uitgooien en ophalen. Het anker houdt het schip vast en biedt daarom veiligheid. Iemand die stabiliteit en zekerheid wil uitbeelden, vindt in het anker een sprekende metafoor. In de […]
Bijbelwetenschappen

Arend of adelaar

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | God, Relaties

Enige verheldering is gewenst. Arend en adelaar zijn verschillende woorden voor één en dezelfde vogel. De term ‘adelaar’ is van oorsprong een dichterlijke benaming voor de arend, een vogel die van oudsher veel indruk maakte en vanwege zijn moed, kracht, snelle en hoge vlucht en scherp gezicht, de koning der vogels werd genoemd. Evenals de […]
Bijbelwetenschappen | Diaconaat

Arm en rijk

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Rijkdom | God

Tegenstellingen tussen arm en rijk zijn er altijd geweest en zullen vermoedelijk ook altijd blijven bestaan. In vroeger tijden speelden de verschillen zich op kleine schaal af: in een dorp of stad. Later werd het een nationaal vraagstuk en de laatste decennia kan met recht van de globalisering van het probleem worden gesproken. Er zijn […]
Bijbelwetenschappen

Arts (heelmeester)

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Ziekte

ziekte en genezing, wond en breuk, medicijn, zalf of balsem We beginnen met twee uitspraken uit de Talmoed. De eerste luidt: ‘Wie hoofdpijn heeft, bestu-dere de Talmoed.’ Zij suggereert een verband tussen bezinning en gezondheid. De tweede: ‘Wie een zieke bezoekt, neemt daardoor éénzestigste van de ziekte weg.’ Deze uitspraak geeft aan dat menselijke aandacht […]
Bijbelwetenschappen

As

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Overlijden

ashoop, zak (en as), roet Wanneer wij van iemand zeggen dat hij ‘in zak en as zit’, een uitdrukking die ontleend is aan de bijbel (Est. 4:1,3; Dan. 9:3), dan geven we aan dat die persoon diep in de put zit of de moed geheel heeft laten zakken. Niet alleen in onze taal, ook in […]
Bijbelwetenschappen

Ballingschap

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Israël

balling, diaspora, vreemdelingschap Het thema ballingschap spreekt in onze tijd veel mensen aan. Er is allereerst de letterlijke ballingschap. Dagelijks komen gezichten van ballingen via de media onze huiskamers binnen. Miljoenen mensen zijn voortdurend ergens onderweg, verdreven van huis en haard. In den vreemde wachten zij op de geluksdag dat zij kunnen terugkeren naar huis. […]
Bijbelwetenschappen

Bazuin

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Muziek

trompet, hoorn De dichter-theoloog Tom Naastepad zette ooit de volgende regels op papier: ‘Eens, als de bazuinen klinken,/ uit de hoogte, links en rechts,/ duizend stemmen ons omringen,/ ja en amen wordt gezegd,/ rest er niets meer dan te zingen, – / Heer, dan is uw pleit beslecht’. Die zinnen vormen nu de eerste strofe […]