Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

70 jaar Molukse Evangelische Kerk in Nederland

TussenRuimte 2022 03 | Sjaak van ’t Kruis & Verry Patty | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

In dit nummer staat het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk, centraal. Dit kerkgenootschap werd onder Molukkers in Nederland opgericht op 25 november 1952, ver weg van de Molukse eilanden, hun land van herkomst.
Geloof

70 jaar Geredja Indjili Maluku in het perspectief van de Molukse geloofshouding

TussenRuimte 2022 03 | Sjaak van ‘t Kruis | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Samenleving

LEESWIJZER Dr. Polly Pattikayhatu heeft een belangwekkend artikel samengesteld over de historie van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk in Nederland, die hij beziet in het perspectief van de Molukse geloofshouding. Deze geloofshouding, ‘supu-no’o’e-repe’, is verweven met het gemeenschapsdenken met als kernbegrippen de trits: ontvangen-overdenkenantwoorden.
Geschiedenis

Lain lihat lain – zorgzaam naar elkaar omkijken

TussenRuimte 2022 03 | Jeanny Vreeswijk-Manusiwa | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Migratie | Samenleving

In de context van zorgzaam met elkaar omgaan wil ik u, in grote stappen, meenemen op een reis die de Molukse gemeenschap in Nederland de afgelopen zeventig jaar heeft afgelegd. Een reis waarin een gemeenschap dacht dat haar verblijf hooguit zes maanden zou duren. Een reis die in 1951 begon met de overtocht van ex-KNILmilitairen en hun gezinnen, samen 12.500 in getal.
Geloof

De Molukse Evangelische Kerk als rode draad in mijn leven

TussenRuimte 2022 03 | Trientje Solisa | Artikel, Overige artikelen | Inclusie, Intercultureel

In 1955 zag ik het levenslicht. Mijn ouders werden in 1952 in de echt verbonden in het voormalig kamp Westerbork, onder Molukkers bekend als Kamp Schattenberg. Het huwelijk vond plaats bij het kerkgenootschap Classis Geredja Protestan Maluku di Belanda. Dit huwelijk werd ingezegend door ds. Samuel Metiary. In februari 2022 zouden mijn ouders zeventig jaar getrouwd zijn geweest, ware het niet dat mijn vader in 1998 en mijn moeder in 2017 zijn overleden.
Geschiedenis

Samen spreken over verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Otto Ruff & Sjaak van 't Kruis | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Migratie, Vrede | Inclusie, Intercultureel, Samenleving

In dit tweeluik blikken ds. Otto Ruff en ds. Sjaak van ‘t Kruis ieder op hun wijze in een bijdrage over verzoenend spreken en samenwerken terugen vooruit. Deze predikanten, een van Molukse en een van Nederlandse zijde, werkten allebei als functionarissen in de Commissie Contact Molukse en Nederlandse Kerken. Binnen de Molukse setting wordt dit aangeduid als musjawarah: samen het gesprek aangaan totdat je er samen uitkomt.
Geschiedenis

Geen genoegen nemen met ‘gemakkelijke’ verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Eddy Van Der Borght & Jacob Meiring | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Discriminatie, Vergeving | Samenleving

De elfde Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken kwam in Karlsruhe in de eerste week van september 2022 samen onder het thema ‘De liefde van Christus zet de wereld in beweging richting verzoening en eenheid’. De vraag rijst dan op welke manier dit thema inspireert om te bidden en de mensen in Rusland en Oekraïne aan te spreken.
Geloof

Ben jij een kleindochter van de dominee?

TussenRuimte 2022 03 | Gina Pesulima | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

‘Pesulima … Ben jij een kleindochter van de dominee?’ Met een trotse, zachte blik en krullende mondhoeken antwoord ik: ‘Ja, dat klopt.’ Waarna meestal, niet altijd, een (kort) gesprek over mijn opa en zijn werk voor de Geredja Indjili Maluku (GIM) volgt. En de vraag of ik de groetjes wil doen aan mijn vader, nadat ik heb verteld dat ik de dochter van Petrus (Ventje) ben.
Geschiedenis

70 jaar Geredja Indjili Maluku in Nederland

TussenRuimte 2022 03 | Verry Patty | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Vergeving | Kerk in de wereld

De Geredja Indjili Maluku (GIM) is als Molukse kerk in Nederland opgericht op 25 november 1952. Het is het historisch gevolg van de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de proclamatie van de Republik Maluku Selatan, Republiek van de Zuid-Molukken, op 25 april 1950.
Geloof

‘Heb elkaar lief en kijk in liefde naar elkaar om!’

TussenRuimte 2022 03 | Judith Molle-le Noble | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Mijn naam is Judith (roepnaam) Miens Aloysia Maria Molle-le Noble. In mijn namen zijn meerdere generaties vastgelegd. Mijn ouders zijn beiden katholiek opgevoed, mijn moeder in het vrije Den Bosch in de jaren vijftig-zestig, mijn vader in het meer conservatieve Buren in de jaren veertig-vijftig. Hun geloof beleden ze ieder op hun eigen manier en ze gaven mij en mijn broer en zussen mee wat geloven is. Daar hoorden ook de zondagse bezoeken aan de kerk bij, die we dikwijls afsloten met een wandeling in het Rhenense Bos.
Gemeenteopbouw

Van Augustanakerk naar Augustanahof

TussenRuimte 2022 02 | Praxedis Bouwman & Hanne Wilzing | Artikel, Overige artikelen | Vluchtelingen | Kerk in de wereld

Minder mensen in de kerk, teruglopende inkomsten en veranderingen in een woonwijk doen kerkenraden vaak besluiten om het gebouw dan maar te sluiten en de gemeente elders onder te brengen. Zo niet in de gemeente die de Augustanakerk in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer bevolkte. De diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam bedacht een plan.