Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Thema

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerkopbouw | Wereldkerk

Kaarten met een boodschap

TussenRuimte 2021 03 | Hannah de Korte & David Onnekink | Artikel, Overige artikelen | Missionaire gemeente

Het thema van dit nummer van TussenRuimte nodigt uit tot nadenken over relaties van wederzijdse en gelijkwaardige uitwisseling, alsook over relaties waarin de gebroken realiteit van de praktijk van het dagelijks leven en van de sociaaleconomische structuren niet wordt genegeerd. In dit artikel gaat het over de rol die kaarten en geografische visualisatie spelen in het nadenken over en begrijpen van de wereld vanuit missionair perspectief. Wordt de strategische visie voor zending gevormd door de ontmoeting met mensen of door geografische kaarten die juist het menselijke verhaal en de contextuele diversiteit kunnen verbergen?

Kerkopbouw | Wereldkerk

‘Geroepen tot verbondenheid’

TussenRuimte 2021 03 | Tom Boesten | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel, Missionaire gemeente

Net als de protestantse en evangelische zending heeft ook de rooms-katholieke missie een ingrijpende verandering doorgemaakt in de laatste veertig jaar. Was missie voorheen een onderneming van Europeanen die naar Azië, Latijns-Amerika en Afrika trokken om daar het evangelie te verkondigen, tegenwoordig is er een wereldwijde uitwisseling van missionarissen tussen de continenten, waarbij Europa evenveel missionarissen ontvangt als het uitzendt. BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland), een groep Nederlandse en buitenlandse missionarissen die in Nederland leven en werken, heeft op Pinksteren van dit jaar een missiebrief uitgegeven, waarin de groep hun ervaringen, inzichten en overtuigingen verwoordt.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Het verhaal van het kerkasiel in Bethel

TussenRuimte 2021 03 | Ineke Bakker | Artikel, Overige artikelen | Vluchtelingen | Missionaire gemeente

Van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 werd in buurten kerkhuis Bethel in Den Haag een kerkasiel georganiseerd om bescherming te bieden aan een Armeens gezin en om te pleiten voor verruiming van het kinderpardon voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Dit kerkasiel heeft laten zien dat een hardvochtig beleid en taaie structuren door een kwetsbare actie veranderd kunnen worden, hoe beperkt ook.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Kracht in zwakheid

TussenRuimte 2021 03 | Berdine van den Toren-Lekkerkerker | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Hoe kan zending eruit zien in een wereld van ongelijkheid, uitsluiting en competitie? Leidt zending niet per definitie tot relaties van macht, waarin kennis, geld, en sociaaleconomische structuren de bepalende factor zijn? Of is het mogelijk dat gemeenschappen wereldwijd elkaar nodig hebben, om in een wederzijds delen van gaven en behoeften samen te ontdekken dat Gods toekomst zich realiseert in zwakte? En hoe ziet dat er dan uit?

Kerkopbouw | Wereldkerk

Wat gebeurt er in de tuin?

TussenRuimte 2021 03 | Edwin Alexander Villamil Morea-van Berkum | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Achter een gebouw van meer dan honderd jaar oud, en in de marge van het lawaai van de stad, bevindt zich onze tuin. Dat hofje ontleent zijn naam aan een groot denker: Hugo Grotius of Hugo de Groot. Het is een van de vele hofjes van gemeenschapsleven in Amsterdam. Deze tuin is niet alleen een echte plaats, maar kan ook dienen als metafoor. Sommige van de mensen die er leven zijn christen. Er zijn bijna honderd bewoners, maar twaalf van hen zoeken het gemeenschapsleven bewuster op. Deze twaalf kijken met andere ogen naar de tuin.

Kerkopbouw | Wereldkerk

‘Dat regelen de kerkrentmeesters’

TussenRuimte 2021 03 | Pieter van Winden | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Diversiteit, Inclusie

Wat gebeurt er als mensen van verschillende culturele achtergronden elkaar tegenkomen in kerkgebouwen? Hoe worden verschillen in cultuur en/of theologische visie ervaren? Kunnen gebouwen het gemeenschapsleven en de missionaire roeping faciliteren of juist bemoeilijken? Wat gebeurt er met de relaties? In dit artikel verkent Pieter van Winden de geleefde realiteit en de ervaring van het delen van kerkgebouwen met groepen mensen van verschillende culturen. Er blijken zowel mogelijkheden als frustraties te zijn. Onbegrip en conflict kunnen onbedoeld ontstaan. Delen blijkt niet de makkelijkste weg. Het vraagt eerlijkheid, openheid en bereidheid te kiezen voor elkaar, tot dienst aan elkaar.

Wereldkerk

Digitaliteit en kerk in beeld

TussenRuimte 2021 02 | Heleen van der Struis, Kor Grit, Kees de Blois, Robert Stigter & Martin 't Hart | Artikel, Overige artikelen | Media | Diversiteit, Inclusie, Intercultureel

Hoe ziet de digitaliteit er wereldwijd in het kerkelijke domein uit? In vijf portretten wordt het thema ‘digitaliteit: vloek of zegen?’ praktisch uitgediept.

Kerkopbouw

Stefan paas over digitale ontwikkelingen in de kerk

TussenRuimte 2021 02 | Rob van Essen | Artikel, Overige artikelen | Media, Missionair | Missionaire gemeente

In het Zoom-scherm schuiven onze boekenkasten haast naadloos ineen, zodat we een muur van gedrukte godgeleerdheid achter ons hebben. Is het papieren tijdperk passé en lonkt er een gouden digitale toekomst voor de kerk?

Kerkopbouw

Digitale transformatie: een leespakket

TussenRuimte 2021 02 | Eric van den Berg | Artikel, Overige artikelen | Media | Leiderschap

Online communiceren met de buitenwereld is voor een missionaire kerk een belangrijke levensader, zeker in een gezondheidscrisis die zijn weerga niet kent. Als het nog niet duidelijk was, is het dat wel geworden: digitale transformatie krijgt een duw voor kerk en missie door corona. De impact ervan op de toekomst van kerk en missie is nog onaf.

Geloofsopbouw

Veerkracht

TussenRuimte 2021 02 | Jolien van der Velde-van Braak | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

‘Kunst biedt troost, verbinding en inspiratie’ kopte de Volkskrant op 22 maart 2021 boven een artikel over een petitie om musea en presentatie-instellingen te openen. Ook in de context van online kerk-zijn biedt kunst troost, verbinding en inspiratie. Het gemeentekunstproject Veerkracht van de PKN Zeist-West is hier een mooi voorbeeld van.