Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

Samen spreken over verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Otto Ruff & Sjaak van 't Kruis | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Migratie, Vrede | Inclusie, Intercultureel, Samenleving

In dit tweeluik blikken ds. Otto Ruff en ds. Sjaak van ‘t Kruis ieder op hun wijze in een bijdrage over verzoenend spreken en samenwerken terugen vooruit. Deze predikanten, een van Molukse en een van Nederlandse zijde, werkten allebei als functionarissen in de Commissie Contact Molukse en Nederlandse Kerken. Binnen de Molukse setting wordt dit aangeduid als musjawarah: samen het gesprek aangaan totdat je er samen uitkomt.
Spiritualiteit

‘Ascension’

TussenRuimte 2022 03 | Jolien van der Velde-van Braak | Visueel materiaal | Heilig, Mystiek | Inclusie, Intercultureel

Mijn kunstgeheugen bestaat zo goed als geheel uit kunstwerken van Europese en Noord-Amerikaanse kunstenaars. Dat realiseer ik me telkens weer wanneer er kunst buiten deze grenzen ter sprake komt in combinatie met de beleving van God en geloof wereldwijd. Toch ervaar ik dat kunst uit de ene cultuur kan raken aan een fenomeen uit een andere cultuur.
Geloof

De Molukse Evangelische Kerk als rode draad in mijn leven

TussenRuimte 2022 03 | Trientje Solisa | Artikel, Overige artikelen | Inclusie, Intercultureel

In 1955 zag ik het levenslicht. Mijn ouders werden in 1952 in de echt verbonden in het voormalig kamp Westerbork, onder Molukkers bekend als Kamp Schattenberg. Het huwelijk vond plaats bij het kerkgenootschap Classis Geredja Protestan Maluku di Belanda. Dit huwelijk werd ingezegend door ds. Samuel Metiary. In februari 2022 zouden mijn ouders zeventig jaar getrouwd zijn geweest, ware het niet dat mijn vader in 1998 en mijn moeder in 2017 zijn overleden.
Geschiedenis

De euthanasie van zending – nog een brug te ver?

TussenRuimte 2021 03 | Edwin Alexander Villamil Morea-van Berkum | Column | Inclusie, Intercultureel

Wat is het doel van zending? Het bewerkstelligen van het einde daarvan, de euthanasie van zending. Henry Venn, van 1841-1873 algemeen secretaris van de Church Missionary Society, pleitte voor de ontwikkeling van onafhankelijke kerken, geleid door lokale leiders, functionerend uit eigen middelen, en verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en groei. In Afrika leek dit werkelijkheid te worden onder de leiding van de eerste Afrikaanse bisschop in de Anglicaanse Kerk, bisschop Samuel Ajayi Crowther.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

‘Geroepen tot verbondenheid’

TussenRuimte 2021 03 | Tom Boesten | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel, Missionaire gemeente

Net als de protestantse en evangelische zending heeft ook de rooms-katholieke missie een ingrijpende verandering doorgemaakt in de laatste veertig jaar. Was missie voorheen een onderneming van Europeanen die naar Azië, Latijns-Amerika en Afrika trokken om daar het evangelie te verkondigen, tegenwoordig is er een wereldwijde uitwisseling van missionarissen tussen de continenten, waarbij Europa evenveel missionarissen ontvangt als het uitzendt. BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland), een groep Nederlandse en buitenlandse missionarissen die in Nederland leven en werken, heeft op Pinksteren van dit jaar een missiebrief uitgegeven, waarin de groep hun ervaringen, inzichten en overtuigingen verwoordt.
Wereldkerk

‘Verbondenheid en interessante digitale buitenkansjes’

TussenRuimte 2021 02 | Verry Patty | Artikel, Overige artikelen | Media | Inclusie, Intercultureel

‘Ik ga het niet hebben over God-en-de-pandemie, maar over de praktische kant van ons werk in een pandemie die ons makkelijker toegang heeft gegeven tot technologische ontwikkelingen’, zegt Corrie van der Ven, program officer van Kerk in Actie. We ontmoetten elkaar via Google Meet op een late vrijdagmiddag met een zonnetje en thee bij de hand. Het werd een interessant gesprek over kansen, die zich via de digitale snelweg aandienen op het vlak van missiologie en zending.
Bijbelwetenschappen

Stefan van Dijk over NBG en NBV21

TussenRuimte 2021 02 | Verry Patty | Artikel, Overige artikelen | Media | Inclusie, Intercultureel

‘Wereldwijd denken, lokaal doen’ Stefan van Dijk werkt bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) in Haarlem, waar zijn vrouw als predikant staat in de Grote of St. Bavo-kerk. Als afgestudeerde theoloog ging hij aan de slag bij het Bijbelgenootschap in 2011. Er waren indertijd al wat digitale projecten opgestart, waar hij verantwoordelijk voor werd. Nu is […]
Wereldkerk

Digitaliteit en kerk in beeld

TussenRuimte 2021 02 | Heleen van der Struis, Kor Grit, Kees de Blois, Robert Stigter & Martin 't Hart | Artikel, Overige artikelen | Media | Diversiteit, Inclusie, Intercultureel

Hoe ziet de digitaliteit er wereldwijd in het kerkelijke domein uit? In vijf portretten wordt het thema 'digitaliteit: vloek of zegen?' praktisch uitgediept.
Wereldkerk

Theologische toerusting via e-learning neemt hogere vlucht

TussenRuimte 2021 02 | Arjan van den Noort | Artikel, Overige artikelen | Media | Inclusie, Intercultureel

Zesentwintig jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in het onderwijs als docent wiskunde. Een prachtig vak om te onderwijzen aan prachtige jonge mensen. Als ik twee jaar geleden gehoord zou hebben van een idee om digitaal les te geven, waarbij de leerlingen vanuit huis hun lessen zouden volgen, zou ik dat idee naar het rijk der fabelen hebben verwezen.
Geloof

Luisteren met je hart

TussenRuimte 2021 01 | Annieke van Dijk | Artikel, Overige artikelen | Rust | Inclusie, Intercultureel

‘Doe je cross-cultureel werk in het buitenland of in Nederland of speel je met de vraag of dat wat voor jou is? Ben je op verlof of na uitzending teruggekeerd naar Nederland en zit je in die lastige fase van ‘re-entry’? Of zit je middenin de hectische periode voor een eerste vertrek naar het buitenland? Dan vind je het wellicht fijn om een pas op de plaats te maken en een stilteretraite in te plannen!’