Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Thema

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Wereldkerk

Oproep voor een ‘economie van het leven’ in een tijd van pandemie

TussenRuimte 2020 03 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Oecumene

Gezamenlijk schrijven van WCC, WCRC, LWV en CWM De huidige Covid-19-pandemie heeft elk aspect van ons leven ontwricht in een wereld die al geplaagd wordt door immens menselijk leed. Als reactie daarop hebben de Wereldraad van Kerken (WCC), de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC), de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Raad voor Wereldmissie (CWM) door […]

Geloofsopbouw

Brood en rechtvaardigheid in tijden van klimaatcrisis

TussenRuimte 2020 01 | Nienke Pruiksma | Artikel, Overige artikelen | Schuld | Intercultureel, Oecumene

Recent is onder redactie van Cornelia Füllkrug-Weitzel, presidente van ‘Brot für die Welt’, het boek Klima geht uns alle an. Gedanken zur Lage der Schöpfung verschenen. De bijdragen laten zien hoe de klimaatcrisis vooral mensen in het zuiden van de wereld treft en daarmee een beroep doet op de hulp en solidariteit uit het noorden van de wereld. Sterker nog, wat in de afgelopen decennia gewonnen is aan welzijn en waardigheid in de leefomstandigheden van de armsten, dreigt nu weer verloren te gaan.

Ecclesiologie

Spreken om te horen

TussenRuimte 2019 04 | Albert Groothedde | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Oecumene

Lange tijd was de heersende opvatting dat gehoorzaamheid aan Jezus’ laatste wil (Matteüs 28:18-20) betekent dat ook het Joodse volk betrokken dient te worden in het zendingswerk. Steeds meer kerken nemen echter afscheid van de zogenaamde ‘jodenzending’. De dominante formule is anno 2019 de joods-christelijke dialoog. Wat is de waarde van de joods-christelijke ontmoeting? En in hoeverre heeft het gesprek tussen jodendom en christendom toekomstperspectief?

Wereldkerk

Waar zijn de ‘oerchristenen’ gebleven?

TussenRuimte 2019 02 | George Acis | Artikel, Overige artikelen | Islam | Oecumene, Seculariteit

Er wonen nu ruim twintigduizend christelijke ‘Suryoye/Arameeërs/Syrischorthodoxen’ in Nederland, vooral in Twente. Ze komen uit Zuidoost-Turkije, de omgeving van het vroegere Antiochië. Hoe komt het dat er van het ‘oer-christendom’ in die contreien nauwelijks iets meer over is?

Wereldkerk

‘De lokale kerk is de hoop voor de wereld: we hebben het gezien!’

TussenRuimte 2019 01 | Dorina Nauta | Artikel, Overige artikelen | Intercultureel, Oecumene, Seculariteit

Sinds 2013 organiseert ontwikkelingsorganisatie Tear jaarlijks een voorgangersreis naar Oeganda om te leren hoe kerken en christenen daar tot zegen zijn voor hun omgeving. Bijna zeventig kerkleiders vanuit verschillende kerkgenootschappen in Nederland zijn inmiddels mee geweest. Uit de groep van oud-reizigers is geleidelijk een learning & blessing-community ontstaan die nadenkt over de rol van de kerk in het perspectief van Gods wereldwijde koninkrijk. Onlangs vond er een evaluatieonderzoek plaats door Sofieke van Oord naar de opbrengst van de voorgangersreis. Wat levert een dergelijke reis Nederlandse kerkleiders op?

Wereldkerk

Zending en oecumene in Europa en wereldwijd

TussenRuimte 2019 01 | Jan Wessels | Artikel, Overige artikelen | Angst | Navolging, Oecumene

Welke zaken spelen er op Europees niveau als het gaat om zending en oecumene? Zijn dat dezelfde thema’s die er wereldwijd leven of gaat het om heel andere aandachtspunten? En als het om dezelfde onderwerpen gaat, hoe gaat men er dan mee om – in Europa en wereldwijd?

Wereldkerk

Oecumene en pinksterzending, een ongemakkelijke relatie

TussenRuimte 2018 03 | Gerrit Noort | Artikel, Overige artikelen | Oecumene

Het eerste nummer van De Heerbaan kwam uit in 1948, het jaar waarin te Amsterdam de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Nederlandse zendingsleiders onderstreepten in die tijd met verve de vanzelfsprekende – maar bij tijden ook geproblematiseerde – samenhang van zending en oecumene, zeker in de jaren voorafgaand aan de integratie van de Internationale Zendingsraad in de Wereldraad (1961). Nadien zou in de jaargangen van De Heerbaan, Wereld en Zending en TussenRuimte het missionaire werk in een grote oecumenische breedte voorbijkomen.

Systematische theologie

De eeuw van Verkuyl, van Randwijck en Blauw

TussenRuimte 2018 03 | Ruud Stiemer, Rob van Essen & Anton Wessels | Artikel, Overige artikelen | Indonesië | Oecumene

Drie ‘zendingsstrategen’ uit zeventig jaar De Heerbaan, Wereld en Zending en TussenRuimte voor het voetlicht: Johannes Verkuyl, Steven van Randwijck, Johannes Blauw. Karakteristieke eeuwgenoten, met een eigen geluid en een eigen stempel.

Systematische theologie

Getuigenis en dialoog ter discussie: Kerk in relatie tot niet-christelijke godsdiensten

TussenRuimte 2018 03 | Jan van Butselaar | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Wereldgodsdiensten | Oecumene

Hebben wij als christenen iets unieks in handen of is het heil ook te vinden in andere godsdiensten? Hoe verhouden getuigenis en dialoog zich tot elkaar? Deze discussie ontging ook de missiologische tijdschriften De Heerbaan en later Wereld en Zending niet.

Diaconaat

‘De blijvende opdracht’ over verbreding, verlegenheid en herontdekking

TussenRuimte 2018 03 | Gerrit Noort | Artikel, Overige artikelen | Indonesië | Oecumene

Tussen 1948 en 2018 kwamen in de achtereenvolgende missiologische periodieken De Heerbaan, Wereld en Zending en TussenRuimte talloze thema’s aan de orde.1 Drie opmerkelijke zaken licht dit artikel daar uit: de waarschuwing van zendingsvoorman J.C. (Hans) Hoekendijk dat zending niet mag opgaan in oecumene, de steeds bredere scopus van zending en de herontdekking van de missionaire identiteit van de lokale kerk.