Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

Geen genoegen nemen met ‘gemakkelijke’ verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Eddy Van Der Borght & Jacob Meiring | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Discriminatie, Vergeving | Samenleving

De elfde Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken kwam in Karlsruhe in de eerste week van september 2022 samen onder het thema ‘De liefde van Christus zet de wereld in beweging richting verzoening en eenheid’. De vraag rijst dan op welke manier dit thema inspireert om te bidden en de mensen in Rusland en Oekraïne aan te spreken.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Synodevoorzitter ds. Otto Matulessy: ‘Wonderen gebeuren nog steeds in de kerk’

TussenRuimte 2022 03 | Verry Patty | Interview | Conflicten, Dienen, Vrede | Kerk in de wereld

Ds. Otto Matulessy is ondanks de drukke werkzaamheden zeer opgetogen als we elkaar ontmoeten in het Houtense kantoor van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk in Nederland. Tot drie jaar geleden stond hij midden in het gemeentewerk, nu richt hij zich op zijn taak als ketua, voorzitter, van het synodebestuur van de GIM. Enthousiast deelt hij zijn verhaal met het oog op het 70-jarig bestaan van zijn kerk. Hij aarzelt zichzelf te omschrijven – ‘ik ben niet zo van de oneliners over mijzelf’ – maar het interview verliep in de geest van: ‘Beta anak bangsa …’ – ‘Ik ben een kind van het volk …’
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Bevrijdend leren lezen

TussenRuimte 2022 01 | Petra Laagland Winder | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Kerk in de wereld

‘Leraren zijn in de positie om verandering teweeg te brengen, te beginnen in hun eigen invloedssfeer.’ Joy Calang geeft les aan mensen die moeite hebben met lezen in een leeskliniek die ze heeft opgezet met bevriende leraren in Cagayan de Oro, Mindanao. Ook doet ze onderzoek naar kritische pedagogiek bij alfabetiseringsleerkrachten in diverse contexten in de Filippijnen.
Geschiedenis

In dienst van ‘de minsten der Mijnen’

TussenRuimte 2021 03 | Tom Boesten | Column | Conflicten, Heilig | Samenleving

Dat de Amerikaanse journaliste Dorothy Day (1897-1980) ooit nog eens op de nominatie zou komen te staan voor zaligverklaring in de Rooms-Katholieke Kerk, lag niet voor de hand. Dorothy Day was een bijzondere vrouw met een bijzondere levensloop.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

‘Dat regelen de kerkrentmeesters’

TussenRuimte 2021 03 | Pieter van Winden | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Diversiteit, Inclusie

Wat gebeurt er als mensen van verschillende culturele achtergronden elkaar tegenkomen in kerkgebouwen? Hoe worden verschillen in cultuur en/of theologische visie ervaren? Kunnen gebouwen het gemeenschapsleven en de missionaire roeping faciliteren of juist bemoeilijken? Wat gebeurt er met de relaties? In dit artikel verkent Pieter van Winden de geleefde realiteit en de ervaring van het delen van kerkgebouwen met groepen mensen van verschillende culturen. Er blijken zowel mogelijkheden als frustraties te zijn. Onbegrip en conflict kunnen onbedoeld ontstaan. Delen blijkt niet de makkelijkste weg. Het vraagt eerlijkheid, openheid en bereidheid te kiezen voor elkaar, tot dienst aan elkaar.
Praktische theologie

Populistische tendensen gelovig tegengaan

TussenRuimte 2020 02 | Praxedis Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Migratie

‘Het is de taak van religies en religieuze instituten om populistische tendensen in de Nederlandse samenleving tegen te gaan.’ Deze stelling legde de themaredactie voor aan Praxedis Bouwman en aan Madelon Grant.
Praktische theologie

Communalisme ontsluierd

TussenRuimte 2020 02 | Philip Peacock | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Wereldgodsdiensten

Tussen 23 februari en 1 maart waren de noordoostelijke stadswijken van New Delhi het toneel van geweld. De strijdende partijen waren hoofdzakelijk verdeeld langs religieuze lijnen en het geweld was gericht tegen de islamitische minderheid. De rellen kostten 53 personen het leven, waarvan twee derde moslim was. Uit ooggetuigenverslagen en filmopnames bleek dat de politie zich had geschaard achter de (hindoe-)geweldplegers. De gebeurtenissen uit die laatste week van februari 2020 moeten echter worden gezien in een breder historisch perspectief. De wortels van islamofobie en religieus fundamentalisme, inclusief geweldsuitbarstingen tegen minderheidsgroeperingen, moeten we zoeken in het koloniale verleden van India.
Geloof

‘Er zijn altijd meer mensen van vertrouwen dan van wantrouwen’

TussenRuimte 2020 02 | Renate Japenga | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel

‘Media en politici laten ons vaak geen werkelijkheid zien, zij verkopen ons vooral een beeld van de ander. Zij zijn gebaat bij een ‘wij’ en een ‘zij,’ constateert spreker en schrijver Enis Odaci. ‘Door de ontmoeting kun je dat beeld met de verhalen van die ‘andere’ mensen nuanceren. De ontmoeting beschermt je tegen populisme.’
Praktische theologie

Een perspectief op populisme vanuit Rusland

TussenRuimte 2020 02 | Vicente Quitero | Artikel, Overige artikelen | Conflicten

In Rusland verscheen de term populisme in 1878 in de vorm van Narodnichestvo. Het ontstond in de context van protest tegen de intellectuele elite die meende het Russische volk te leiden: zij zouden juist van het volk moeten leren.
Praktische theologie

Protestantse kerken in Italië in neopopulistische tijden

TussenRuimte 2020 02 | Luciano Kovacs | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Migratie

Afgelopen februari, voordat de COVID-19-pandemie Italië en de hele wereld in haar greep hield, reisde ik over Sicilië. Ik deed dat samen met collega’s die werken met partners in Europa en het Midden-Oosten namens de Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten (PCUSA).