Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

Samen spreken over verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Otto Ruff & Sjaak van 't Kruis | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Migratie, Vrede | Inclusie, Intercultureel, Samenleving

In dit tweeluik blikken ds. Otto Ruff en ds. Sjaak van ‘t Kruis ieder op hun wijze in een bijdrage over verzoenend spreken en samenwerken terugen vooruit. Deze predikanten, een van Molukse en een van Nederlandse zijde, werkten allebei als functionarissen in de Commissie Contact Molukse en Nederlandse Kerken. Binnen de Molukse setting wordt dit aangeduid als musjawarah: samen het gesprek aangaan totdat je er samen uitkomt.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Synodevoorzitter ds. Otto Matulessy: ‘Wonderen gebeuren nog steeds in de kerk’

TussenRuimte 2022 03 | Verry Patty | Interview | Conflicten, Dienen, Vrede | Kerk in de wereld

Ds. Otto Matulessy is ondanks de drukke werkzaamheden zeer opgetogen als we elkaar ontmoeten in het Houtense kantoor van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk in Nederland. Tot drie jaar geleden stond hij midden in het gemeentewerk, nu richt hij zich op zijn taak als ketua, voorzitter, van het synodebestuur van de GIM. Enthousiast deelt hij zijn verhaal met het oog op het 70-jarig bestaan van zijn kerk. Hij aarzelt zichzelf te omschrijven – ‘ik ben niet zo van de oneliners over mijzelf’ – maar het interview verliep in de geest van: ‘Beta anak bangsa …’ – ‘Ik ben een kind van het volk …’
Spiritualiteit

Thomas Lotterman van Sant’Egidio Utrecht

TussenRuimte 2021 01 | Jaap Haasnoot | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Vrede | Navolging

Thomas Lotterman is actief binnen de rooms-katholieke lekenbeweging Sant’Egidio. In deze beweging draait het om gebed, de arme medemens en vrede. Voor Thomas is de ‘spiritualiteit van de vriendschap’ een kernwaarde binnen deze gemeenschap. Wat motiveert hem en hoe ziet hij de relatie tussen gebed en aandacht voor kwetsbaren in de samenleving?
Diaconaat

Van ‘het groote missieuur’ naar een missie zonder macht

TussenRuimte 2018 03 | Gerard Moorman | Artikel, Overige artikelen | Vrede | Oecumene

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk een transformatie voltrokken van de missie. Leken spelen een veel grotere rol dan voorheen. En kerken op het zuidelijk halfrond hebben het stokje overgenomen van westerse missionarissen.
Praktische theologie

Vreedzame bahá ís en de verschrikkingen in Iran en Jemen

TussenRuimte 2018 02 | Wilma Wolswinkel | Artikel, Overige artikelen | Vrede, Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel

Christenen zijn lang niet de enige religieuze groepering die wereldwijd worden vervolgd om hun geloof. Een religieuze minderheid die het misschien wel het zwaarst te verduren heeft, zijn de bahá’ís. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zeven miljoen bahá’ís, van wie er 1550 in Nederland wonen.
Wereldkerk

Amsterdam 1867

TussenRuimte 2017 03 | Jan Wessels | Artikel, Overige artikelen | Vrede | Inclusie, Intercultureel

Niet alleen is het dit jaar 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde en daarmee een beweging in gang zette die de hele westerse kerk grondig heeft beïnvloed, het is dit jaar ook 150 jaar geleden dat de Evangelische Alliantie, opgericht in Londen in 1846 AD, haar alweer vijfde Wereldconferentie hield in Amsterdam.
Wereldkerk

Evangelisch leiderschap en het vredesreferendum in Colombia

TussenRuimte 2017 02 | Edwin Alexander Villamil Morea-van Berkum | Artikel, Overige artikelen | Discriminatie, Vrede | Gender, Inclusie

Het vorig jaar gehouden referendum over het vredesakkoord in Colombia bleek een markant moment voor religieuze leiders en een uitgelezen impuls voor hun betrokkenheid bij het openbare leven in het land. Hoe zag het religieuze spectrum er voorafgaand aan de stemming uit en hoe konden de religieuze leiders van zich laten horen tijdens het openbare debat?
Wereldkerk

Drievoudige roeping voor Filipijnse geestelijke leiders

TussenRuimte 2017 02 | Terry Revollido | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Conflicten, Vrede

De bijna vierhonderd jaar durende koloniale overheersing van de machten Spanje en de Verenigde Staten van Amerika heeft in de Filipijnen diepe religieuze en politieke sporen getrokken. In de jacht op ‘goud, peper en de ziel’ bedienden kolonisators zich van het kruis en het zwaard, de Bijbel en het geweer. Leven onder koloniaal bestuur heeft in hoge mate de humaniteit en identiteit van het Filipijnse volk bepaald. De slavernij en dienstbaarheid waaronder men gebukt ging, heeft tevens geleid tot een worsteling om zich hiervan te bevrijden en de Filipijnen om te vormen tot de eerste christelijke natie in Azië.