Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Toen een huis hut werd genoemd

TussenRuimte 2022 02 | Hans Stoks | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Missionair, Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld

Lang geleden spraken wij thuis over ons huis als ‘onze hut’. Later, op school, werd mij geleerd wat het verschil was tussen diverse woorden voor huis. Hutten stonden ver weg, in Afrika. Toen ik in 1977 vertrok naar Tanzania leerde ik de Maasai-hutten kennen: ovaal met rondingen, een ingang, een kleine corridor, en dan de berookte ruimte met twee grote bedden – verhogingen bedekt met koeienhuiden – met daartussen de drie stenen voor het altijd smeulende vuur, het hart van het huis.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Waarom Sinti en Roma zo graag in een woonwagen wonen

TussenRuimte 2022 02 | Ringo Meinhardt | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld, Samenleving

Ringo Meinhardt is een Sinto. In dit artikel neemt hij ons mee in het leven van zijn bevolkingsgroep. Binnen de Sinti-gemeenschap is men vaak huiverig om de openbaarheid op te zoeken. Velen leven het liefst in de verborgenheid. De vervolging in de Tweede Wereldoorlog heeft sterk aan die tendens bijgedragen. Om die reden staan er bij dit artikel geen foto’s waar mensen herkenbaar in beeld zijn. Anderzijds zijn er Sinti die juist naar buiten willen treden om begrip te kweken voor hun leefwijze bij de burgers.
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

Kind, kerk, app: spelenderwijs leren in Zweden en Duitsland

TussenRuimte 2022 01 | Praxedis Bouwman & Petra Laagland Winder | Artikel, Overige artikelen | Media, Wereldgodsdiensten | Bidden, Diversiteit, Inclusie

Behendig zie je kinderen steeds meer ‘swipen’ naar het voorbeeld, van hun ouders, op zoek naar een spelletje of een filmpje. Mensen van verschillende kerken in Europa realiseerden dat in die digitale wereld voor kinderen van alles te vinden is, maar dat ze daar weinig kans liepen de kerk tegen te komen. Makkelijk was het niet, maar ze zijn er, gebaseerd op het principe ‘edutainment’: leren en vermaak.
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

Iris Veerbeek van Arkade: ‘laat kinderen zelf verbinding leggen met hun eigen leefwereld’

TussenRuimte 2022 01 | Petra Laagland Winder | Interview | Wereldgodsdiensten | Diversiteit, Inclusie

Hoe ga je om met verschillen in levensbeschouwing in de basisschoolklas? En hoe verhoudt de diversiteit van het schoolteam zich met de identiteit van de school? Voor theoloog Iris Veerbeek, gespecialiseerd in interreligieuze relaties, zijn dit boeiende vragen. Als onderwijsbegeleider bij Arkade werkt ze met leskisten, waarmee kinderen verhalen en rituelen verbinden met hun eigen leefwereld.

Ook vertelt zij over het onderzoekstraject dat zij ingaat over de waarde van religieuze verhalen en tradities in onderwijs, specifiek en actueel, over duurzaamheid. Een interview in twee delen.

Gemeenteopbouw | Wereldkerk

‘Geroepen tot verbondenheid’

TussenRuimte 2021 03 | Tom Boesten | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel, Missionaire gemeente

Net als de protestantse en evangelische zending heeft ook de rooms-katholieke missie een ingrijpende verandering doorgemaakt in de laatste veertig jaar. Was missie voorheen een onderneming van Europeanen die naar Azië, Latijns-Amerika en Afrika trokken om daar het evangelie te verkondigen, tegenwoordig is er een wereldwijde uitwisseling van missionarissen tussen de continenten, waarbij Europa evenveel missionarissen ontvangt als het uitzendt. BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland), een groep Nederlandse en buitenlandse missionarissen die in Nederland leven en werken, heeft op Pinksteren van dit jaar een missiebrief uitgegeven, waarin de groep hun ervaringen, inzichten en overtuigingen verwoordt.
Geloof

Onze dagelijkse tortilla

TussenRuimte 2020 01 | Miguel Angel Salanic Ruiz | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten

Eten, voedsel, is een element dat onze Maya-volken in CentraalAmerika als inherent zien aan onze samenleving, aan ons gemeenschapsleven - zowel in familieverband als individueel. We voeden ons met de tortilla en met de manier waarop we de schepping onderhouden.
Diaconaat

Een iftar in Zoetermeer

TussenRuimte 2020 01 | Els Alebregtse | Artikel, Overige artikelen | Islam, Wereldgodsdiensten

In Zoetermeer staan sinds 2005 twee religieuze gebouwen vlak bij elkaar, aan hetzelfde pleintje in de wijk Meerzicht: de moskee Al Qibla en kerkelijk centrum De Oase. Al Qibla is een moskee met een Marokkaanse achtergrond, De Oase een protestantse gemeenschap, onderdeel van een protestantse wijkgemeente in Zoetermeer. Beide buren hebben een goede verstandhouding en nemen deel in het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ).
Praktische theologie

Communalisme ontsluierd

TussenRuimte 2020 02 | Philip Peacock | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Wereldgodsdiensten

Tussen 23 februari en 1 maart waren de noordoostelijke stadswijken van New Delhi het toneel van geweld. De strijdende partijen waren hoofdzakelijk verdeeld langs religieuze lijnen en het geweld was gericht tegen de islamitische minderheid. De rellen kostten 53 personen het leven, waarvan twee derde moslim was. Uit ooggetuigenverslagen en filmopnames bleek dat de politie zich had geschaard achter de (hindoe-)geweldplegers. De gebeurtenissen uit die laatste week van februari 2020 moeten echter worden gezien in een breder historisch perspectief. De wortels van islamofobie en religieus fundamentalisme, inclusief geweldsuitbarstingen tegen minderheidsgroeperingen, moeten we zoeken in het koloniale verleden van India.
Geloof

‘Er zijn altijd meer mensen van vertrouwen dan van wantrouwen’

TussenRuimte 2020 02 | Renate Japenga | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel

‘Media en politici laten ons vaak geen werkelijkheid zien, zij verkopen ons vooral een beeld van de ander. Zij zijn gebaat bij een ‘wij’ en een ‘zij,’ constateert spreker en schrijver Enis Odaci. ‘Door de ontmoeting kun je dat beeld met de verhalen van die ‘andere’ mensen nuanceren. De ontmoeting beschermt je tegen populisme.’
Systematische theologie

Getuigenis en dialoog ter discussie: Kerk in relatie tot niet-christelijke godsdiensten

TussenRuimte 2018 03 | Jan van Butselaar | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Wereldgodsdiensten | Oecumene

Hebben wij als christenen iets unieks in handen of is het heil ook te vinden in andere godsdiensten? Hoe verhouden getuigenis en dialoog zich tot elkaar? Deze discussie ontging ook de missiologische tijdschriften De Heerbaan en later Wereld en Zending niet.