Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Aannemen, ontvangen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H. Baarlink | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Aannemen’ en ‘ontvangen’ zijn woorden uit onze dagelijkse taal waar we niet meteen iets achter zoeken. In de geloofstaal echter herinnert het woord ‘ontvangen’ ons eraan dat iemand – God – ons iets aanreikt en dat ‘aannemen’ de positieve reactie daarop is. In sommige kringen wordt over ‘aangenomen worden’ gesproken wanneer men […]
Bijbelwetenschappen

Aarde, land

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Eep Talstra | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Rust, Verbond | Biddag, Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Aarde’ en ‘land’ zijn veelgebruikte, gewone woorden. Ze horen in onze taal niet direct tot de taal van het geloof, maar het zijn wel woorden die heel veel kunnen losmaken, omdat ze een belangrijke rol spelen in onze discussies over de plaats van de mens in de wereld. Verdraagt de aarde het […]
Bijbelwetenschappen

Afgod, afgoderij, afgodsbeeld

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘afgod’ klinkt voor de meeste mensen als iets van ver weg en lang geleden. Bij ‘afgoden’ denkt men aan primitieve stammen die rond rokende vuren dansen en zich neerwerpen voor een beeld. Wel kennen we het woord ‘idool’, dat van het Griekse woord voor ‘afgod’ is afgeleid. Idolen zijn populaire […]

Almacht

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gert Marchal | Overige artikelen | Dienen, Heilig, Openbaring, Verbond | God, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Almacht’ is een bijvoeglijk naamwoord bij het hoofdwoord God. Nog duidelijker geformuleerd, aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis: de Almachtige is een nadere bepaling, een omschrijving van God, die wordt beleden als de Vader. Het bijvoeglijk naamwoord kan dus nooit en nergens los verkrijgbaar zijn. Soms wordt de Almachtige losgemaakt van […]
Bijbelwetenschappen

Amen, voorwaar

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Verbond, Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘amen’ is in de algemene spreektaal ingeburgerd als uiting van instemming. In de geloofstaal wordt het gebruikt als besluit van de gebeden. In de gang van de liturgie wordt het woord ‘amen’ behalve als afsluiting van de gebeden uitgesproken na groet en zegen, alsook na de prediking. Buiten de eredienst […]
Bijbelwetenschappen

Apostel, zenden

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Missionair | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Geloofstaal & cultuurtaal In de taal van kerk en geloof komt het woord ‘apostel’ amper voor, omdat noch de Rooms-Katholieke Kerk, noch de protestantse kerken apostelen kennen. Het zijn de zogenaamde Apostolische kerken die de vraag oproepen of er nog steeds apostelen bestaan. Wel kennen we de woorden ‘apostolisch’ (met het gezag van de apostel […]
Bijbelwetenschappen

Armoede, ellende, nood

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid, Schuld | Biddag, Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofstaal bezigt het begrip ‘arm’ voor een mens die het heil in Christus niet kent. Zij gebruikt het woord echter ook voor de gelovige, die zich een arm zondaar weet en zijn heil alleen verwacht van de rijke Christus en de genadige God: ‘Moede kom ik, arm en naakt, tot de […]
Bijbelwetenschappen

Ballingschap, verstrooiing

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.G.L. Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Schuld, Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de ‘ban’ verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid is het woord ‘balling’, een verkorting van ‘banneling’: iemand die uit zijn land of gebied ‘verbannen’ wordt, bij vonnis het recht ontzegd daar nog langer te verblijven. […]
Bijbelwetenschappen

Barmhartigheid, erbarmen, ontferming

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | W. van Laar | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Dienen, Gerechtigheid, Zegen | Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal spelen de woorden uit deze woordgroep een grote rol. In de klassiek gereformeerde traditie is het begrip ‘barmhartigheid’ gekleurd door de Heidelbergse Catechismus. In zondag 5 wordt Gods barmhartigheid gezien in tegenstelling tot zijn gerechtigheid. Gods barmhartigheid geldt vooral als schuldvergeving van de individuele zondaar en betreft de verlorenheid […]
Bijbelwetenschappen

Bekering, omkeren, terugkeren, wedergeboorte, wederkeren

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Missionair | Geest

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Bekering’ is geen vreemd begrip in de moderne cultuur, hoewel het vaak een negatieve klank krijgt door het actieve gebruik van het werkwoord in de zin van ‘iemand bekeren’. De Bijbel legt echter nadruk op het reflexieve gebruik ‘zich bekeren’. Net als men met de auto kan omkeren en de andere kant […]