Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Amen, voorwaar

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Verbond, Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘amen’ is in de algemene spreektaal ingeburgerd als uiting van instemming. In de geloofstaal wordt het gebruikt als besluit van de gebeden. In de gang van de liturgie wordt het woord ‘amen’ behalve als afsluiting van de gebeden uitgesproken na groet en zegen, alsook na de prediking. Buiten de eredienst […]
Bijbelwetenschappen

Duivel, satan, boze geesten / de Boze

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Kwaad | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal De laatste twee eeuwen getuigen van een afnemend geloof in een persoonlijke duivel. In reactie op middeleeuws bijgeloof en de heksenvervolgingen rekende de westerse mens af met dit ‘primitieve bijgeloof’. Na een periode waarin ook het bestaan van God steeds meer ontkend werd, is er een opleving van religiositeit gekomen met een […]
Bijbelwetenschappen

Gebed, bidden, smeken, verhoren

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Bidden’ is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest vereenzelvigd met ‘vragen’ en niet met ‘danken’ of ‘loven’. Het gebed komt in allerlei godsdiensten voor en krijgt daarom in onze maatschappij vaak […]
Bijbelwetenschappen

Gedachte, denken, verstand

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Benno van den Toren | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Onze cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door een bepaalde waardering van het menselijk denken, maar eerder door een diepgaande tegenstelling daarover. Aan de ene kant is de erfenis van de moderne Verlichtingscultuur nog steeds sterk aanwezig. Deze gaat er vanuit dat veel en misschien wel alle problemen van de mensheid opgelost kunnen […]
Bijbelwetenschappen

Geduld, lankmoedigheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gert Marchal | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Geduld staat onder druk in een cultuur die getypeerd wordt door haast. Het ongeduld van onze tijd wordt geïllustreerd door de uitdrukking: ‘een ogenblik geduld alstublieft’. Deze woorden hebben doorgaans meer te maken met een automatisme dan met een vriendelijk verzoek. Wat geduld mag heten, wordt zodoende nog meer kostbaar en ook […]
Bijbelwetenschappen

Handoplegging

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Wie de hand op een ander legt, drukt daarmee intieme nabijheid uit. Als godsdienstige handeling kan aan handoplegging een meerwaarde toegekend worden. Deze kan dienen om macht of kracht over te dragen, die bij de een verondersteld wordt en bij de ander (nog) niet. Deze handoplegging kan met name bij een wijding […]
Bijbelwetenschappen

Hart

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M. Verduin | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Ziel | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘hart’ gebruiken we in de biologische betekenis voor een lichamelijk orgaan, de hartspier. In figuurlijke zin (psychologisch, filosofisch, theologisch) is het hart de zetel van gevoelens, emoties en van de omgang met God; het is het centrum van wat er in de mens omgaat. Bekend zijn bijvoorbeeld de uitdrukkingen: ‘Hij […]
Bijbelwetenschappen

Heiligheid, heilig, heiligen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C.G. den Hertog | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Openbaring | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal In onze cultuur komt het begripsveld ‘heilig’ praktisch niet meer voor. We vinden het nog in verstarde uitdrukkingen als ‘een heilig boontje’ voor iemand die zich overdreven braaf of vroom gedraagt en ‘heilige huisjes’ voor dingen die – in bepaalde kringen – onbespreekbaar zijn of waren. In de geloofstaal is het gebruik […]
Bijbelwetenschappen

Hoogmoed, overmoed, trots, grootspraak

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Rijkdom | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Bij het thema ‘hoogmoed’ raken we een gevoelig punt van de moderne cultuur. Vroeger was nederigheid een deugd, tegenwoordig veel minder. In onze samenleving geldt dat je je dubbeltje beter kunt uitgeven voor een kwartje dan andersom. Veelal wordt de bijbelse verkondiging verantwoordelijk gehouden voor een levenshouding waarin een mens zichzelf kleiner […]
Bijbelwetenschappen

Koninkrijk van God, koning

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Rob van Houwelingen | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Hemel | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Koninkrijk der Nederlanden vermeldt ons paspoort met gepaste trots. Het gaat om een reisdocument dat geldig is voor alle landen. In naam van Hare Majesteit de Koningin verzoekt de minister van buitenlandse zaken ‘alle overheden van bevriende staten aan de houder van dit paspoort vrije en ongehinderde doorgang te verlenen alsmede alle […]