Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Almacht

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gert Marchal | Overige artikelen | Dienen, Heilig, Openbaring, Verbond | God, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Almacht’ is een bijvoeglijk naamwoord bij het hoofdwoord God. Nog duidelijker geformuleerd, aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis: de Almachtige is een nadere bepaling, een omschrijving van God, die wordt beleden als de Vader. Het bijvoeglijk naamwoord kan dus nooit en nergens los verkrijgbaar zijn. Soms wordt de Almachtige losgemaakt van […]
Bijbelwetenschappen

Apostel, zenden

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Missionair | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Geloofstaal & cultuurtaal In de taal van kerk en geloof komt het woord ‘apostel’ amper voor, omdat noch de Rooms-Katholieke Kerk, noch de protestantse kerken apostelen kennen. Het zijn de zogenaamde Apostolische kerken die de vraag oproepen of er nog steeds apostelen bestaan. Wel kennen we de woorden ‘apostolisch’ (met het gezag van de apostel […]
Bijbelwetenschappen

Barmhartigheid, erbarmen, ontferming

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | W. van Laar | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Dienen, Gerechtigheid, Zegen | Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal spelen de woorden uit deze woordgroep een grote rol. In de klassiek gereformeerde traditie is het begrip ‘barmhartigheid’ gekleurd door de Heidelbergse Catechismus. In zondag 5 wordt Gods barmhartigheid gezien in tegenstelling tot zijn gerechtigheid. Gods barmhartigheid geldt vooral als schuldvergeving van de individuele zondaar en betreft de verlorenheid […]
Bijbelwetenschappen

Bouwen, opbouwen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Ab Noordegraaf | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Vrede | Biddag, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Geloofstaal & cultuurtaal De metafoor van het ‘bouwen’ wordt gebruikt voor de opbouw van de christelijke gemeente en het geloof van haar leden. De laatste decennia is het min of meer een technische term geworden voor het organisatorische en beleidsmatige proces van het functioneren van de gemeente. Het woord roept tal van associaties op: groei, […]
Bijbelwetenschappen

Broeder

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gert Marchal | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Relaties

Geloofstaal & cultuurtaal De aanduiding ‘broeder’/’zuster’ heeft niet alleen een archaïsche, maar ook een weeïge, zoetsappige klank. Grote groepen mensen zijn er bepaald niet op gesteld om aldus aangesproken te worden. Er zijn tamelijk veel varianten die een mate van verbondenheid uitdrukken en – naar ons besef – een duidelijker taal spreken, zonder oubollige, al […]
Bijbelwetenschappen

Bruid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.R. van de Kamp | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Seksualiteit, Verbond | Relaties

Geloofstaal & cultuurtaal Taal over de bruid komt in de eerste plaats uit de mond van de bruidegom. Hij is blij met haar en trots op haar. Hij wil haar wel aan iedereen laten zien. Die dankbare taal komt uit een warm hart, dat klopt van liefde. Ook het spreken in de Bijbel over de […]
Bijbelwetenschappen

Dienen, ambt, diaken

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | A.T. van Blijderveen | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Een ambt is een openbare taak in dienst van de gemeenschap; denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar of een ambt als minister. In de protestantse kerken kent men ambtsdragers met de ambten van predikant, ouderling-oudste en diaken. De diaken in de Rooms-Katholieke Kerk is een lagere wijding, veelal als voorfase van het priesterschap. […]
Bijbelwetenschappen

Dragen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Eveline van Staalduine-Sulman | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Lijden, Vergeving | Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal Het Nederlandse woord dragen heeft de betekenis van optillen, ondersteunen en ergens heen brengen. Het kan eveneens gebruikt worden voor kleding, schoeisel of wapens. Overdrachtelijk heeft het positieve betekenissen: vruchtdragen of een naam dragen. Er zijn ook negatieve: het op zich nemen van bepaalde lasten, zoals schuld of risico. In deze categorie […]
Bijbelwetenschappen

Engel

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Hemel, Openbaring | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar, Kerst, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘engel’ wordt vaak gebruikt voor hulpvaardige mensen: ‘een reddende engel’ of voor heel aardige mensen: ‘Je bent een engel’. Tevens staan engelen symbool voor geduld: ‘engelengeduld’. Ze staan afgebeeld op schilderijen en in gebeeldhouwde vorm zijn ze op oude kerkorgels te vinden. In de samenleving worden ze vooral rond Kerst […]
Bijbelwetenschappen

Gave, gaven, tongentaal

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Rijkdom, Zegen | Geest

Geloofstaal & cultuurtaal Iemand met veel capaciteiten noemen wij wel een ‘begaafd’ persoon. Toch klinkt daarin nauwelijks door dat die capaciteiten ‘gegeven’ zijn. In kerkelijke kring wordt de laatste tijd steeds vaker het woord ‘gaven’ gehanteerd. Diverse modellen van gemeenteopbouw spreken over ‘gavengericht’ werken, om aan te geven dat ze willen uitgaan van de specifieke […]