Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Armoede, ellende, nood

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid, Schuld | Biddag, Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofstaal bezigt het begrip ‘arm’ voor een mens die het heil in Christus niet kent. Zij gebruikt het woord echter ook voor de gelovige, die zich een arm zondaar weet en zijn heil alleen verwacht van de rijke Christus en de genadige God: ‘Moede kom ik, arm en naakt, tot de […]
Bijbelwetenschappen

Ballingschap, verstrooiing

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.G.L. Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Schuld, Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de ‘ban’ verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid is het woord ‘balling’, een verkorting van ‘banneling’: iemand die uit zijn land of gebied ‘verbannen’ wordt, bij vonnis het recht ontzegd daar nog langer te verblijven. […]
Bijbelwetenschappen

Berouw

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.G.L. Peels | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Verdriet, Vergeving | God

Geloofstaal & cultuurtaal Onder ‘berouw’ verstaan we oprechte spijt over iets wat je verkeerd hebt gedaan, of wat je ten onrechte hebt nagelaten. Het is een vorm van wroeging, waarin gevoelens van droefheid gepaard gaan met het verlangen om het weer goed te maken of om je leven te beteren. In onze cultuurtaal wordt het […]
Bijbelwetenschappen

Gaaf, onberispelijk, onschuldig, volmaakt

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Schuld, Vergeving | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Gaaf, onberispelijk, onschuldig en volmaakt: het verbindende element tussen deze woorden is dat ergens niets aan mankeert of dat er niets op aan te merken is. Toch zullen zij in het dagelijks leven niet snel met elkaar geassocieerd worden. Elk van deze woorden heeft namelijk een eigen klank en een of meer […]
Bijbelwetenschappen

Gerechtigheid, rechtvaardigheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Schuld, Vergeving | Kerkelijk jaar, Kerst, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal Volgens het besef van veel mensen is het voornaamste kenmerk van gerechtigheid dat ieder krijgt wat hem toekomt. ‘Eindelijk gerechtigheid’ wordt er gezegd, wanneer een misdadiger zijn verdiende straf krijgt. Sociale gerechtigheid betekent dat armen en zwakken worden beschermd tegen uitbuiting en dat ieder gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien. Gerechtigheid […]
Bijbelwetenschappen

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Schuld, Ziel | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘hel’ heeft in de samenleving een sterk negatieve gevoelswaarde. ‘Een hel op aarde’ geeft een verschrikkelijke situatie aan. Het woord ‘dodenrijk’ wordt nauwelijks gebruikt. De woorden ‘afgrond’ en ‘duisternis’ kunnen een neutrale betekenis hebben, maar in de bijbelse context zijn ze vaak negatief gekleurd. God heeft de mensen gemaakt en […]
Bijbelwetenschappen

Kruis, kruisigen, kruisdragen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Schuld, Zegen | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Het kruis is in de geloofstaal een centraal begrip. Christenen maken in hun geloofsbeleving veelvuldig gebruik van het symbool van het kruis: het kruis prijkt boven op de kerktoren, we treffen het aan op de kansel of aan de wand van een kerkzaal of op de voorkant van Bijbel of psalmboek. Als […]
Bijbelwetenschappen

Lijden

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Rob van Houwelingen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Lijden, Schuld | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Geloofstaal & cultuurtaal Auschwitz staat symbool voor het leed dat mensen is aangedaan tijdens de holocaust. In de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan zes miljoen joden vermoord door de nazi’s. Een kwart van deze slachtoffers stierf in Auschwitz, het concentratiekamp dat speciaal voor vernietiging was ingericht. Woorden schieten tekort om het absurde hiervan te beschrijven, […]
Bijbelwetenschappen

Loon, verdienste

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gert Marchal | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Rijkdom, Schuld | Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal De ene dienst is de andere waard. Deze stelregel is algemeen. Dienstverlening in de vorm van verrichte arbeid of anderszins mag redelijkerwijs een vergoeding, een vergelding ontvangen. Die beloning kan heel concreet zijn – vergelding bijvoorbeeld in letterlijke zin -maar gebeurt lang niet altijd ‘in klinkende munt’. Respect, waardering, dankbaarheid zijn andere, […]
Bijbelwetenschappen

Mens (als beeld van God), vlees

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | J.J.T. Doedens | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Schuld, Verbond | God

Geloofstaal & cultuurtaal Ieder mens weet wat een mens is. Totdat je vraagt wat nu precies kenmerkend is voor een mens. Ligt dat in zijn uiterlijke verschijning? Of ligt datgene wat een mens ten slotte tot mens maakt een aantal lagen dieper? Vooral in (medisch-)ethische discussies rond de beschermwaardigheid van het leven komt deze vraag […]