Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Berouw

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.G.L. Peels | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Verdriet, Vergeving | God

Geloofstaal & cultuurtaal Onder ‘berouw’ verstaan we oprechte spijt over iets wat je verkeerd hebt gedaan, of wat je ten onrechte hebt nagelaten. Het is een vorm van wroeging, waarin gevoelens van droefheid gepaard gaan met het verlangen om het weer goed te maken of om je leven te beteren. In onze cultuurtaal wordt het […]
Bijbelwetenschappen

Dood, doden, doden raadplegen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Verdriet, Ziel | Levenseinde en rouw, Overlijden

Geloofstaal & cultuurtaal Voor de geloofstaal is de dood niet een definitief einde van het leven, maar een ontslapen om te ontwaken bij God. De christen gelooft dat de dood een ‘doorgang is tot het eeuwige leven’ (Heid. Cat. 42). In de cultuurtaal geldt ‘de dood’ doorgaans als het definitieve einde van het leven: ‘dood […]
Bijbelwetenschappen

Jaloezie, (na)ijver

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Relaties

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘naijver’ wordt in modern Nederlands niet meer gebruikt. Het is vervangen door ‘jaloezie’. Jaloers zijn en jaloezie hebben in de taal van alledag een overwegend negatieve waarde. Deze woorden liggen in de sfeer van ‘iets niet gunnen aan een ander’, ‘iets willen hebben wat van een ander is’. Zij ademen […]
Bijbelwetenschappen

Vasten

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Schuld, Verdriet | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal In een tijd van grote welvaart klinkt het woord ‘vasten’ menigeen positief in de oren. Het is goed te laten zien, dat een mens even afstand kan doen van zijn leven in welvaart, mede om hiervan te kunnen delen met anderen. Het is evenwel de vraag of het vasten evenredig vaak gepraktiseerd […]
Bijbelwetenschappen

Verdriet, huilen, droefheid, rouw

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H. Lalleman-de Winkel | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Geloofstaal & cultuurtaal Verdriet en rouw zijn onderdeel van elke cultuur en elke generatie. De manier waarop verdriet wordt geuit en de redenen waarom mensen verdriet hebben verschillen wel sterk per cultuur en per tijdperk. In de westerse wereld betreft verdriet meestal verlies in de persoonlijke sfeer: verlies van een geliefde of van een situatie […]