Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 24:48

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Marinus Treuren | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Nadat Jezus op de dag dat Hij opstaat aan al zijn discipelen verschijnt en de instructie uit de Schrift hun een bevrijdend inzicht geeft, ontvangen ze de opdracht te getuigen en de belofte dat de Geest hun kracht zal geven. Op die opdracht leg ik de nadruk, hoewel het verleidelijk is dit compacte verhaal (‘een commissioning story’) na te vertellen.

Prediking

Preekschets 1 Johannes 1:3a

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Krijn Hage | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Pasen is het feest van de volkomen vreugde. In een wereld waar de machten van het kwaad en de dood op allerlei manieren tastbaar is, viert en bezingt de kerk het geheimenis dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft.

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lucas 24: 13-35 – Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan – Zondag van Pasen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Halleluja! Gezongen lofprijzing Joodse liturgie Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Paaszondag Met paaszondag begint de paastijd. De tijd dat in de liturgie het ‘Halleluja!’ weer gezongen wordt in de kerken. Dit Halleluja was als gezongen lofprijzing al in […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Matteüs 25: 31-46 – Als pasgeboren kinderen – Tweede Zondag van Pasen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Als pasgeboren kinderen’ 1 Petrus 2:2 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Quasimodo geniti De tweede zondag in de paastijd ademt nog sterk de sfeer van de opstanding. Het is de afsluiting van de paasweek (‘Beloken Pasen’), zoals ook […]

Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Pasen Matteüs 28:1-10

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Angst, Opstanding, Verlossing | Pasen

Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 PASEN – VAN VREES NAAR VREUGD Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een link naar het volledige materiaal van dit project (met bijlages […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Marcus 16:6,7

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Opstanding | Navolging, Pasen, Relaties

Inleiding Gevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over de verzen 6 en 7: Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Romeinen 6:11

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Lijden, Opstanding | Doop, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Zo dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus – Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis en de gevolgen van de […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Johannes 20:16,17 – Pasen

Areopagus IZB 2015 | Hanneke Ouwerkerk | Preekschets | Opstanding | Jezus, Kerkelijk jaar, Pasen

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’. Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zegen tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die jullie […]