Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Zien in het licht van Gods Koninkrijk

Deze preekschets van Hanna Rijken is geschreven voor de startzondag 2024. Het thema van deze zondag is: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het bijbelgedeelte is Marcus 8:22-26. In deze preekschets staat de genezing van de blinde in Marcus 8 centraal. Als wij worden aangeraakt door Christus, zullen we de dingen als nieuw gaan zien en leven in het licht van Gods Koninkrijk.

None

Het Koninkrijk van God is nabij

Deze preekschets van Bert Aalbers is geschreven voor de startzondag 2024. Het thema is dit jaar: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Dat koninkrijk – beter koningschap – wordt door Jezus aangekondigd bij de start van zijn optreden. Een koningschap dat haaks staat op dat van deze wereld. Dat is evangelie, goed nieuws! Het bijbelgedeelte is Marcus 1:1-20.

Premium

Jezus bidt voor Zijn volgelingen

Deze preekschets voor Wezenzondag is geschreven door Johan Lotterman. De tijd tussen Jezus’ hemelvaart en Pinksteren is een periode waarin Jezus’ vrienden zich ontheemd voelden. Jezus heeft hen daarop voorbereid in de gesprekken tijdens hun laatste maaltijd, de Pesachmaaltijd. Deze hoofdstukken worden in het evangelie van Johannes afgesloten met een gebed van Jezus voor zijn vrienden en over hun hoofd heen voor ons. Ook wij kunnen ons ontheemd of verweesd voelen in deze wereld.

Nieuwe boeken