Zoekresultaten voor: Filippenzen 1

Zoeken:

Filter artikelen op:

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Filippenzen 1:3

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | Bidden, Relaties

Filippenzen 1:3 Quasimodo Geniti Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Schriftlezing: Filippenzen 1:3-19 Het eigene van de zondag De zondagen tussen Pasen en Hemelvaart staan in het teken van de opstanding. Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding, is de ‘kleur’ en […]

Bijbelwetenschappen

De stem van Een die roept

De eerste dag 2015 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Baruch 5,1-9, Filippenzen 1,3-11 en Lucas 3,1-6 Ik begin weer met een pleidooi voor de deuterocanonieke (of apocriefe) boeken. Het rooms-katholieke rooster put uit het boek Baruch, dat op naam staat van de secretaris van Jeremia, maar pas uit de tweede eeuw voor Christus dateert. Toch is het, geheel in de traditie van de […]

Bijbelwetenschappen

Paulus in lockdown

Schrift 2021 02 | Karin Neutel & Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid | Levenskunst

Bij het thema isolatie in de Bijbel zou je kunnen denken aan Paulus in de gevangenis. Vooral wie het beroemde schilderij van Rembrandt kent, kan zich hem voorstellen diep in gedachten, in een kamertje alleen. Maar klopt dit beeld met de realiteit van een gevangenis in de eerste eeuw? En hoe zien we die realiteit terug in wat Paulus schreef? In dit artikel kijken we naar de brief aan de Filippenzen als een tekst geschreven onder stressvolle omstandigheden.

Prediking

Preekschets Filippenzen 1:9-10a

Preekwijzer 2015 | Alida Groeneveld | Preekschets | Bidden

5e zondag van de herfst/ 20e zondag na Trinitatis Filippenzen 1:9-10a En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Schriftlezing: Filippenzen 1:3-11 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 5e zondag van de herfst of 20e zondag na Trinitatis. Beide […]

Bijbelwetenschappen

Paulus, Filemon en Onesimus?

Schrift 2019 03 | Caroline Vander Stichele | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Pleidooi voor een nieuwe relatie In het Nieuwe Testament staat de brief aan Filemon als laatste in de reeks van brieven die op naam van Paulus staan. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de volgorde van de brieven bepaald is door hun lengte, beginnend met de Romeinenbrief als langste en eindigend met Filemon als overduidelijk de […]

Spiritualiteit

Niet weten en toch vertrouwen: een ander weten

Herademing 2017 02 | Everdien Hagen | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Geest

Kan het intuïtieve weten verbonden worden met de christelijke begrippen hoop, liefde en volharding? Everdien Hagen schetst een mogelijke weg. In dit artikel probeer ik het intuïtieve weten een plaats te geven binnen de Christelijke traditie. Mijn basis is de Bijbel en teksten van hedendaagse theologen. Ik noem de protestante Akke van der Kooij, de […]

Geloofsopbouw

Bezield leven

Open Deur 2020 01 | Gideon van Dam | Artikel, Overige artikelen | Ziel

Beste lezer(es), Graag wil ik u een brief schrijven over die vraag: hoe krijg ik (weer) contact met mijn ziel? Door mijn ziel weet ik met mijn hart wie ik mag zijn, door alles heen. Het is de plaats in mijzelf waar ik Degene die onuitsprekelijk groter is dan ik, kan ontmoeten. Direct schoten me […]

Bijbelwetenschappen

De arbeiders in de wijngaard

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad | Navolging

Bij Matteüs 20,1-16,1 Voor Matteüs 20,1-16 zie ook 1 november 2017, Dankdag voor gewas en arbeid. Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het eerste uur. De psalm bezingt de Eeuwige als rechtvaardig, de Filippenzen […]

Prediking

Preekschets voor Beloken Pasen – bij Filippenzen 4:19

Preekwijzer 2021 | Hilbrand van Eeken | Preekschets | Pasen

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19 • Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20 • Thema: Overvloed en gebrek Liturgisch kader Voor de eerste zondag na Pasen is deze tekst gekozen om uit te werken welke rijkdom er ligt in het mogen leven uit de werkelijkheid […]

Bijbelwetenschappen | Ecclesiologie

Filippenzen

De Bijbel literair 2003 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Inleiding De authenticiteit van Filippenzen is onomstreden — algemeen wordt Paulus erkend als de auteur. De integriteit staat daarentegen ter discussie. Velen beschouwen het geschrift als opgebouwd uit twee of zelfs drie verschillende brieven. Filippenzen zou dan een compilatie zijn uit de vroege kerk (tweede eeuw?). Inderdaad toont Paulus twee verschillende gezichten: in het eerste […]