Zoekresultaten voor: Maleachi 3

Zoeken:

Filter artikelen op:

Bijbelwetenschappen

Om van Jezus’ naam in woord en daad te getuigen

De eerste dag 2016 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Maleachi 3,19-24 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Maleachi 4,1-6.en Lucas 21,5-19 In de tempel Jezus bevindt zich in de tempel. Daaruit had Hij eerst de kooplieden verdreven, waarmee Hij zo veel verzet had opgeroepen dat gezocht werd naar een gelegenheid om Hem om te brengen (Lucas 19,45-48). Zijn leven was in gevaar, maar […]

Bijbelwetenschappen

Een stem die roept in de wildernis

De eerste dag 2012 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God, Navolging

Bij Maleachi 3,1-4 en Lucas 3,1-6 Een roepende stem in de woestijn. Een boodschapper gestuurd om de weg van de Heer gereed te maken. Iemand die mensen oproept tot inkeer te komen en zich te laten dopen. Dat is hoe de evangelieschrijvers het werk van Johannes de Doper beschrijven. Als het werk van een boodschapper, […]

Bijbelwetenschappen

Met Jezus op weg

Schrift 2020 03 | Bärry Hartog | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jezus

‘De Weg’ in Handelingen als Joods begrip Een van de karakteristieke kenmerken van het bijbelboek Handelingen is het gebruik van de aanduiding ‘de Weg’ voor de volgelingen van de opgestane Jezus. In deze bijdrage bespreek ik de betekenis van de term en laat ik zien dat het gebruik ervan in Handelingen onderdeel is van een […]

Bijbelwetenschappen

Mozes en Elia ter bemoediging

De eerste dag 2012 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 9,2-10 Met drie van zijn leerlin gen bestijgt Jezus een berg om daar alleen te kunnen zijn. Of ruas het om in die eenzaamheid dichter bij God te kunnen komen? Jezus deed ruat Mozes al eerder deed, hij ging de berg Sinaï op en heeft daar de nabijheid van God ervaren. Elia deed […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Gabriël en Maria

Bonnefooi 2015 | Redactie | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

2e advent Bij Maleachi 3,1-4 en Lucas 1,26-38 (Alternatief) De engel Gabriël verschijnt aan Maria. Uit de Bijbel Opnieuw verschijnt er een engel. Nu niet in het centrum van het geloof, maar bijna aan de rand van het Heilige Land. Nog een paar stappen en je valt buiten de belofte. De invloed van het heidendom […]

Bijbelwetenschappen

11. De twaalf kleine profeten

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

De twaalf bijbelboeken Hosea tot en met Maleachi hebben ieder afzonderlijk, naast uiteraard een eigen wordingsproces, ook hun eigen theologische betekenis. Zij beantwoorden ook ieder apart aan de algemene kenmerken van profetie, zoals elders beschreven in dit handboek. Daarnaast worden zij zowel in joodse als in christelijke tradities als een eenheid beschouwd. De oorsprong daarvan […]

Prediking

Preekschets Lucas 7:28b

Postille 2007 | Garbrich Baalbergen | Preekschets | Vrede | Geest, Navolging

Lucas 7:28b Zestiende zondag na Pinksteren Maar in het Koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Schriftlezing: Lucas 7:24-30 Het eigene van de zondag Naast de opmerkingen gemaakt bij de vorige zondag, is het ook het begin van de Vredesweek. Een week waarin we ons ook binnen de kerk de vraag mogen […]

Prediking

Red je leven door standvastigheid

| Wessel H. ten Boom | Preek of meditatie | Bekering, Verlossing | Eeuwigheidszondag

Preek bij Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19 Gehouden in Didam, op 24 november 2019, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gemeente van onze Heer, Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over wat we noemen ‘het einde der tijden’. Beide teksten die we vanochtend hebben gehoord gaan erover. Het is moeilijk hierover te preken, […]

Prediking

Preekschets Lucas 1:39-56 – Derde Advent

Preekwijzer 2016 | Jan Groenleer | Preekschets | Advent, Jezus

3e adventLucas 1:78, 79 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze Godzal het stralende licht uit de hemel over ons opgaanen verschijnen aan allen die leven in duisternisen verkeren in de schaduw van de dood,zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Schriftlezing: Lucas 1:57-79 Het eigene van de zondag De derde […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Een nieuwe weg

Bonnefooi 2018 | Annette Driebergen | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

2e zondag van advent Bij Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6 Johannes vraagt de mensen om zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Hij vraagt een nieuwe focus, een omwenteling in denken. In onze tijd zijn het actievoerders die dit bij ons doen. Maar ook in het klein kunnen we elkaar helpen een […]