< Terug

Aan het werk

Een verkenning van de arbeid in – met name – het oudtestamentische veld

In dit artikel neem ik de lezer graag mee in de wereld die in de Hebreeuwse Bijbel wordt geschetst rondom ‘werk’. We verkennen de samenleving, de onderscheiden landschappen waarin wordt gewerkt, de semantische velden van de verschillende woorden voor ‘arbeid’ om te eindigen bij de Wijsheid, waarin het begin van een visie op arbeid wordt ontwikkeld.

Bij ‘werk’ gaat het om de familie

Ik heb het in overlijdensadvertenties en zelfs op grafstenen zien staan: ‘Zijn leven was werken.’ Of woorden van gelijke strekking. Dat betrof overigens steeds mannen. Ik neem aan dat de familie met deze beschrijving de overledene niet een trap nagaf, maar hem wilde eren: werken was zijn lust en leven. Voor we de wenkbrauwen fronsen en zeggen dat er meer is dan werken al- leen, is het goed de volgende ervaring te delen. In de tijd dat ik als predikant werkzaam was, heb ik een netwerk voor arbeidsbemiddeling binnen mijn eigen netwerk opgericht naast alle reeds bestaande loketten. In de gesprek- ken met mensen die een betaalde baan zochten, kwam het probleem heel dichtbij: een breuk in je arbeidzame leven betekende heel vaak een breuk in het leven als zodanig, in een huwelijk, in een familiekring. Mensen zakten voor hun gevoel diep op de sociale ladder en al gauw werd gezegd: ‘Hij kan niet meer voor zijn gezin zorgen.’

Lees dit artikel

< Terug