< Terug

Als je niet meer beter wordt

Wat kan mystiek betekenen voor iemand die ongeneeslijk ziek is?

Als de vader van een vriendin te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, hoeft hij over levensverlengende behandeling niet lang na te denken. Hij heeft wel wat beters te doen: een kano bouwen voor zijn kleinkinderen. Als de kano af is, timmert hij verder. Ook hij heeft iets nodig wat hem over het water draagt. Hij maakt zijn eigen kist. En later een tweede, die beter past, want gaandeweg verandert hij. Als hij klaar is, kan hij sterven. Dat gaat niet altijd zo. De boodschap dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, maakt mensen vaak machteloos en sprakeloos. Iemand vertelde dat zijn vriendin onuitstaanbaar werd. Zij was veertig en ging dood, dus moest ze verder in alles haar zin hebben. Rekening houden met anderen was nooit haar sterkste kant geweest, nu gingen haar ogen helemaal dicht voor de mensen om haar heen.

Volle bloei

Onder grote spanning is het moeilijk te groeien en nieuwe wegen te bewandelen. Toch komt er soms in het aangezicht van de dood iets nieuws vrij: onvermoede kracht, grote creativiteit, overgave en openheid. Wie dat overkomt, is vaak zelf verrast door wat er gebeurt. Op haar ziekenhuisbed schildert Dominica Steengracht vellen vol. Een nacht, een dag en een nacht verbeeldt ze de vragen die God aan Job stelt in het gelijknamige bijbelboek. Kort erna overlijdt ze. Haar naasten geven een boekje uit, zodat iedereen kan kennismaken met haar beelden. In prachtige kleuren en rake, spontane verfstreken komt heel de schepping terug. De vragen, letterlijk geschilderd, spreken je aan vanaf het papier. Je wordt er stil van. Niet een machteloze stilte, maar die van verwondering over het geheim van dood en leven. Eerder in haar leven schilderde Dominica ook, maar ze was er nooit mee voor de dag gekomen. Vlak voor haar sterven komt haar gave tot volle bloei en wordt haar worsteling vruchtbaar.

Beate Rose is predikant, geestelijk verzorger en redactielid van Open Deur.

< Terug