< Terug

Antwoord uit de hemel

Het programmatisch begin van Jezus’ optreden

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt Lucas 3:21-22 niet als een begin van een nieuwe sectie beschouwd zoals in de NBG-vertaling van ’51, maar als onderdeel van het verhaal over het ‘Optreden van Johannes’, zoals dit gedeelte in de NBV wordt genoemd. Een belangrijke reden om 3:21-22 in directe aansluiting te zien op het voorgaande lijkt mij te zijn dat met de doop van het volk de beweging afgemaakt wordt, waarmee in 3:1-20 begonnen wordt. Het hoofdstuk begint met de oproep van Johannes om zich te laten dopen (3:3-6); we zien vervolgens dat de scharen op deze oproep reageren door uit te gaan om zich te laten dopen (3:7v.). De uitvoering: de doop van heel het volk, Jezus inbegrepen, vinden we in 3:21-22.

Lees het hele artikel

< Terug