< Terug

Barend Kamphuis over Dietrich Bonhoeffer

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwste boek over Dietrich Bonhoeffer publiceren wij met toestemming de inleiding van het boek Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich Bonhoeffer. Dit boek is geschreven door Gerard den Hertog en Barend Kamphuis. Hieronder de woorden van Barend Kamphuis.

In het artikel ‘Schilder en Bonhoeffer’ vertel ik er iets over hoe ik in aanraking ben gekomen met Bonhoeffer. Als jong student hoorde ik voor het eerst van hem, maar op een wijze waarop hij helemaal in de vrijzinnige hoek terecht leek te komen. Bijna twintig jaar later leerde ik hem opnieuw kennen, en toen greep zijn theologie mij en leerde ik het grote belang daarvan kennen. Eerlijk gezegd, ik heb spijt van die twintig jaar. Daarin liggen de jaren van mijn predikantschap. Wat had ik in die tijd veel van Bonhoeffers wijsheid kunnen leren! Als dominee heb ik het beroep op ‘de goedkope genade’ wel moeten aanhoren. Mensen in de kerk bedreven soms ernstige zonden, maar als ik hen daarop aansprak, dan zeiden ze al gauw iets als: ‘ja, maar daar is toch vergeving voor’. Vergeving als een excuus voor de zonde! Natuurlijk begreep ik wel dat dat niet klopt. Maar wat er precies niet aan klopt, dat heb ik pas van Bonhoeffer geleerd, toen ik al geen gemeentepredikant meer was, maar als docent in Kampen werkte. Nog belangrijker: van Bonhoeffer heb ik pas goed leren inzien wat het alternatief is voor die goedkope genade. Niet de wet die verbiedt en straft, maar de kostbare genade van de navolging van Jezus Christus. Genoeg reden voor mij om in de jaren van mijn docentschap geregeld aandacht aan Bonhoeffer te geven. Bonhoeffers leven helpt op een indrukwekkende wijze duidelijk maken dat je nooit vrijblijvend theologie kunt beoefenen.
Bonhoeffers theologie laat diepgaand zien wat navolging van Christus betekent. Herhaaldelijk heb ik ook met groepen studenten, na een collegeserie over Bonhoeffer, een bezoek gebracht aan Berlijn: het ‘Bonhoefferhaus’ en andere gedenkplaatsen. Prachtige gelegenheden om je met elkaar te verdiepen in leven en werk van deze dienaar van Christus. De Bonhoefferreizen die Gerard en ik samen hebben mogen leiden boden dezelfde gelegenheid in nog breder verband. Deze bundel maakt de balans op van al die jaren lezen, schrijven, lesgeven en reizen in, over en met Dietrich Bonhoeffer.


Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich Bonhoeffer

Gerard den Hertog - Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich Bonhoeffer

In Geïnspireerd en uitgedaagd door Bonhoeffer schetsen de theologen Gerard den Hertog en Barend Kamphuis beknopt de levensloop van Bonhoeffer, waarbij bepaalde lijnen en perioden uitvoeriger aandacht krijgen. Daarna volgen enkele theologische peilingen van Bonhoeffers theologie. Hoe komt het toch dat Dietrich Bonhoeffer ons nog altijd inspireert en uitdaagt? In dit boek geven Gerard den Hertog en Barend Kamphuis hun persoonlijke antwoord op die vraag, en laten zij zien wat dat bij hen teweeggebracht heeft. 

< Terug