< Terug

Beste Theophilus

Beste Theofilus,

Wat heb je toch een mooie naam! Jouw naam betekent: vriend van God. Maar je bent niet alleen een vriend van God, je ben ook mijn vriend.

En ik, Lucas, ik heb al een heel boek geschreven over wat ik allemaal heb meegemaakt met Jezus, toen hij nog leefde.

Maar nu zal ik opschrijven wat er daarna nog allemaal gebeurde. Want Jezus liet zich na zijn dood nog heel vaak zien en vertelde over het Rijk Gods.

Veertig dagen na zijn dood zaten zijn leerlingen weer eens bij elkaar. Ze aten samen met Jezus.

Onder het eten zei Jezus: ‘Ga niet de stad uit. Blijf in Jeruzalem en wacht op de heilige Geest die jullie beloofd is. Binnenkort komt de Geest over jullie. Dan zullen jullie de kracht krijgen om verder te gaan met het rijk van God.’

Dit zei hij toen ze naar buiten waren gegaan.

Ze liepen de stad uit, en de Olijfberg op.

Daar hielden ze stil.

Ze stonden zomaar een tijd naar hem te luisteren, en naar de lucht te kijken.

Jezus stond midden tussen ons in.

Eén van de leerlingen zei: ‘Dat rijk van God, gaat dat een beetje gauw komen? En zijn we dan ook weer de baas in ons eigen land?’

Jezus keek hen allemaal aan, en zei: ‘Dat weet God alleen. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest, en overal zullen de mensen jullie zien doorgaan met het rijk van God: hier in de stad, in heel het land, en tot het einde van de wereld.’

Na die woorden werd Jezus opgetild. Ze konden hem ineens niet goed meer zien, omdat hij in een wolk verdween. Hij was naar de hemel gegaan!

Ze stonden daar nog een hele tijd met zijn allen naar boven te turen, en zagen pas heel laat dat er twee mannen in witte kleren naast hen stonden.

Ze zeiden: ‘Wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Jullie hebben Jezus net naar de hemel zien gaan, en zo zal hij ook terugkeren.’

Toen begrepen ze dat ze niet naar boven moesten blijven kijken, maar naar beneden. Dat ze niet naar de hemel moesten blijven staren, maar naar de aarde. Eerst zouden ze wachten op de heilige Geest, en dan konden ze de wereld weer in trekken. Ze konden samen doorgaan met het rijk van God. Het was niet afgelopen.

Zo gebeurde het, Theofilus. Ze bleven niet naar boven staan te turen. Ze keken weer om zich heen.

Ze gingen de berg weer af, terug naar de stad.

Groet van Lucas

< Terug