< Terug

Bijbelstudies in verhalende vorm

randfiguren johan visser

Het bijbelstudieboek Randfiguren van Johan Visser is het eerste deel in de serie ‘Verhalende Bijbelstudies’. In deze serie worden  Bijbelverhalen verteld met verbeelding en oog voor de Bijbelse details, achtergronden en verbanden. Een leesclub ging met één van de hoofdstukken aan de slag en doet verslag van hun leeservaringen.

Annette Verkerk las Randfiguren met haar bijbelstudiegroep en dit is letterlijk haar verslag van de avond:

‘We waren op 2 januari met negen mensen, zeven dames en twee heren. Het is een diverse groep mensen in de leeftijd van 40- 55 jaar. Het opleidingsniveau is MBO tot universiteit.

Er wordt veel gelezen binnen de groep. Vooral ook op het gebied van theologie en psychologie, bv: J.I.Packer, Tim Keller, Dietrich Bonhoeffer, Brené Brown etc. Wij hebben hoofdstuk 5 behandeld. Dat hoofdstuk gaat over Naäman.

We hebben een prachtige avond gehad met elkaar. We zaten er diep in en raakten er eigenlijk niet over uitgepraat. Er kwamen veel thema’s langs. Deze bijbelstudie wijkt af van andere bijbelstudies door de verhalende vorm. Een verhaal van lang geleden komt op deze manier heel dicht bij en is makkelijker te vertalen naar ons dagelijks leven.

Sterke punten vonden wij dat de personages heel goed en mooi naast elkaar worden gezet. Daar hebben wij mee ‘gestoeid’. Door de verhalende vorm kwamen we ook bij andere verhalen in de bijbel terecht, waarin dezelfde thema’s speelden. We vonden het mooi te ervaren dat we zo in het verhaal werden meegezogen. Dat vonden we verrassend!

Wat ons betreft een mooie aanvulling zou zijn ,is dat er meer achtergrondinformatie wordt gegeven over het bijbelgedeelte. Zeker voor randkerkelijken is dat nodig om de geschiedenis goed te kunnen duiden. Vermelding van het te lezen bijbelgedeelte zou goed zijn.

Het niveau van deze bijbelstudie vonden wij goed. Juist ook door de verhalende vorm is het ook voor mensen die de taal van de bijbel niet goed kennen, heel toegankelijk.’

Auteur Johan Visser over Randfiguren:

Meer lezen

Lees ook de blog van Johan Visser waarin hij een pleidooi voert voor meer verhalen in de kerk.

< Terug