< Terug

Daar doen we het voor!

Het afgelopen anderhalf jaar lag de campus er verlaten en desolaat bij. Een kale vlakte stenen met ergens een verdwaalde medewerker. Thuisblijven tijdens de lockdown was immers het devies. Ieder tuurde in het eigen huis van bewaring door het sleutelgat van het Zoom-cameraatje of hield dat vanwege privacy-redenen ook maar dicht. Sociale horror. Niet dat het doorstuderen de meeste studenten slecht afging. Uit onderzoek blijkt dat de studievoortgang door de coronacrisis wellicht gediend was. Ook medewerkers konden vaak slagvaardiger werken. Echter, plezieriger wordt het niet wanneer de lust van ‘social talk’ en het toeval van ontmoetingen per decreet uitgesloten worden. Gelukkig zien we elkaar weer vaker in levenden lijve en gaandeweg neemt ook het universitaire leven weer de normale gang.

Tot het academische leven behoort discussie, en nergens gebeurt dat met zoveel overtuiging als in de theologie, zo lijkt het. Vanaf de eerste dag dat ik student werd heb ik aan die discussies deelgenomen: over het lijden en de dood; de eschatologie en de Godsvraag; de sacramentologie en het kerkelijk ambt; de spiritualiteit en de mystiek. Het is een van de redenen waarom theologie weer mijn studiekeuze zou worden als ik opnieuw in de collegebanken zou gaan zitten. Het is simpelweg de meest vormende studie, vanwege haar spanwijdte tussen uit het leven gegrepen thema’s en exotische speculaties. Ik kan niet goed meer zonder die vrijheid in het denken.

Toch is de theologie niet meer die van mijn studententijd. En dat ligt niet aan de theologie, maar aan haar context waarin ze wereldvreemd lijkt te worden. Haar begrippenapparaat resoneert niet meer in de taal, haar referentienetwerk van kerken en geloofsgemeenschappen vergrijst, en haar academische status wordt betwist. Dat is juist geen reden om te zwijgen, maar een motief om de status van de theologie bij te stellen. Dat doen we in deze editie van Handelingen in gesprek met de religiewetenschap als discipline en de geestelijke verzorging als exemplarisch beroepenveld.

Daarmee sluiten we ook een hoofdstuk af, waarbij Handelingen van uitgever gaat wisselen. U leest er achterin in dit blad over. Maar we gaan wel verder: praktisch, wetenschappelijk en agenderend. Daar doen we het voor!

Hans Schilderman is hoofdredacteur van Handelingen en hoogleraar Religie en Zorg aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

< Terug