< Terug

De charme rondom de Bijbel

Godenstrijd. Kroniek van het begin is voor nieuwsgierige mensen, die niet genoeg beseffen hoe beperkt van vertelstof de Bijbel eigenlijk is. Zeker, het heeft de Heilige Geest goed gedacht dat Hij ons datgene in de canonieke boeken laat lezen wat voor het verkrijgen van onze zaligheid noodzakelijk is. Maar dat heeft wel tot gevolg dat er vele vragen onbeantwoord blijven.

Buiten-Bijbelse Joodse en heidense geschriften

Jongeren die op catechisatie nooit vragen mochten stellen als ‘Waarom werden de beginmensen zo oud?’ of ‘Waar komen de  reuzen vandaan?’ of ‘Werden er nog meer mensen gered tijdens de zondvloed?’ of ‘Wat gebeurde er met al die verschillende volken toen ze bezig waren met de bouw van die grote toren van Babel?’ beleven met dit boek een inhaalslag. Evert Jan Ouweneel (vooral filosoof) neemt ons in een specifiek soort roman mee naar het begin. Het begin wat volgens hem drie keer gebeurt. Hij laat zijn fantasie voeden door de vele apocriefe, buiten-bijbelse oeroude Joodse en heidense geschriften, mythen en sagen en knoopt verschillende verhalen uit oude bronnen aan elkaar én aan wat er in de Bijbel staat. Je leest vele bladzijden met lange citaten uit de Bijbel en dan opeens gaat het verhaal een voor ons onbekende kant op op basis van vele voet- en eindnoten.

Buiten-Bijbelse bronnen

Het is alleen al knap hoe Ouweneel zich een toegang heeft gezocht in de vele buiten-Bijbelse bronnen. Hij maakt het ons makkelijk door in goed Nederlands het vele boeiende voor ons op te dissen. Hij beschrijft de strijd tussen God, de goden, de goede en de kwade engelen, de reuzen en de mensen. Op de achtergrond stelt hij de vraag naar wie de echte Mens is zoals God hem heeft bedoeld. De lezer wordt aangespoord om beter te lezen wat er nu echt in de  Bijbel staat en waar de verschilpunten zijn met wat in andere geschriften te lezen valt.

Dan ontdek je bijvoorbeeld dat in Genesis 1 de zon, maan en de sterren geen goden zijn die aanbeden worden. Ze zijn door God als lichten aan het uitspansel gehangen. Nadeel van het boek is dat de vele namen, geslachtsregisters en bronnen je gaan duizelen. Jammer, want dan wordt de charme van dit boek bedreigd.

-L.W. Smelt

Ben je benieuwd geworden naar Godenstrijd?

Hier kun je het boek bestellen. Je kan ook een andere recensie lezen: Recensie Moraal van Jonathan Sacks

< Terug