< Terug

De discriminatie van Simon de Cyrener

Aan Simon van Cyrene wordt in elk van de synoptische evangeliën slechts één vers gewijd. Maar het blijkt bij aandachtige lezing wel een veelzeggend vers te zijn. Simon werd gedwongen een deel van het kruis, de dwarsbalk, die Jezus droeg, over te nemen en naar Golgota te dragen. We mogen aannemen dat Jezus zelf daartoe niet meer bij machte was. Het moment waarop Jezus dreigde te bezwijken betekende voor de Romeinen een gevaarlijke situatie. Het oponthoud zou een incident kunnen veroorzaken. Er ontstond dus een probleem. Geen Romein die erover dacht zelf dat hout te dragen. Maar een Jood? Zou een Jood zich zonder meer hebben laten dwingen dat vloekhout te dragen en dat pal voor het Pèsachfeest? De Romeinen zullen uit tactische overwegingen geen incident hebben willen uitlokken, met zoveel Joden in de buurt die voor het paasfeest in Jeruzalem waren gekomen. Ze grepen Simon van Cyrene. Was die soms geen Jood? En hoe was dat dan te zien? Mogelijk aan zijn huidskleur. Hij kwam tenslotte uit Cyrene, een Afrikaanse stad.

Lees het hele artikel

< Terug