< Terug

De schoenlapper en de wijze

In de stad Kiev woonde, lang geleden, een schoenlapper, genaamd Jakov. Op een dag kwam er een goed geklede heer bij deze arme schoenlapper. ‘Maak m’n schoenen’, zei hij, ‘en wel meteen, want ik heb haast.’

Jakov antwoordde: ‘Op het ogenblik ben ik bezig met de schoenen van een ander en er zijn nog heel wat meer schoenen te lappen, eer ik toekom aan die van u. Laat daarom uw schoenen hier en ik geef u voor de tijd dat u moet wachten een paar andere mee, zodat u toch uit de voeten kunt. Kom dan morgenmiddag maar weer terug voor uw eigen schoenen.’

Verontwaardigd zei daarop de heer: ‘Weet je wel wie je voor je hebt? Ik ben een wijsgeer en ik draag geen schoenen van een ander!’ En Jakov antwoordde: ‘Een wijsgeer die niet in de schoenen van een ander durft te staan, kan maar beter zijn schoenen bij een ander laten lappen!’

Beeld: iStock.com/FXQuadro

Martin Buber

< Terug