< Terug

De tempelbeek als genezende bron

(Ezechiël 47:1-12)

Het boek Ezechiël stelt hoge eisen aan de moderne lezer. In de eerste 24 hoofdstukken overheerst het thema van het oordeel. In niet mis te verstane woorden en met indringende beelden wordt de afkeer van de Heer over de afgoderij in Jeruzalem uitgebeeld. Het algemene beeld is dat de Heer de stad aan de totale vernietiging prijsgeeft. Voor veel hedendaagse lezers is de gedachte aan een zo radicaal oordelende en straffende God onverdraaglijk. Elke nuance ontbreekt. Er is geen enkele vorm van een afwijkende cultus toegestaan. Deze cultussen worden als ‘gruwelen’ gediskwalificeerd. De goden als ‘drekgoden’. Degenen die zich aan de afgoderij schuldig hebben gemaakt, zullen hun ontrouw met een wrede dood moeten bekopen.

Lees het hele artikel

< Terug