< Terug

De Tora en de Psalter

Zoals bekend, biedt het Dienstboek – een proeve van 1998 enkele roosters van bijbelgedeelten met bijbehorende psalmen. ‘Bijbehorend’ betekent dan: niet in de volg orde van de honderdvijftig psalmen, maar door elkaar heen uitgekozen bij het hoofdthema van de bijbellezingen. Daarnaast biedt het een torarooster, dat in drie jaar de weg volgt van Genesis 1 tot en met Deuteronomium 34. Ook hierbij worden psalmen aangeboden, en nu wél op de rij af. Wordt daarmee een oud (joods) gebruik in ere hersteld? De toelichting meldt dat dit onzeker is, maar dat de combinatie ‘een goede oefening voor discipline’ oplevert. Wie geen vreemdeling in liturgisch Jeruzalem is, (her)kent Dirk Monshouwer als de geestelijke vader van deze samenloop van drie keer Tora en één keer Psalter.

Lees het hele artikel

< Terug