< Terug

De waarde van werk

Enige stemmen uit kerken en theologie

Het arbeidsethos van de bezige bij

‘Een bezige bij’, zo typeerde de Kamper ethicus G.Th. Rothuizen eens een van de kernelementen van de ‘gereformeerde zede’ en van het calvinisme in bredere zin. In zijn onderzoek naar die ‘bezige bij’ besteedt Rothuizen veel aandacht aan de zogeheten Weber-these over het verband tussen het calvinisme en de opkomst van het kapitalisme. In zijn beroemde opstellen over Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus wilde Weber aannemelijk maken dat in de zestiende en zeventiende eeuw het calvinisme een van de factoren was die het kapitalisme had doen ontstaan. Bij het kapitalisme gaat het niet om het uitleven van de driften van de hebzucht, maar juist om het beteugelen en kanaliseren daarvan in doelgericht, berekenend en dus rationeel handelen binnen de ondernemingsgewijs georganiseerde productie.

Lees dit artikel

< Terug