< Terug

‘Deel je tafel’

Kerken eten met nieuwe buren

De komst van relatief grote aantallen vluchtelingen uit onder andere Syrië naar Nederland in 2015 leidde in dat jaar tot veel spontane activiteiten buiten en binnen de kerken. Veel mensen stonden klaar met spullen of openden hun kerkgebouw voor vluchtelingen. Na 2015 doorliepen veel vluchtelingen hun asielprocedure en begonnen een nieuw leven in een gemeente ergens in Nederland.

Uit onderzoek in 2017 bleek dat 94% van de vluchtelingen meer Nederlandse vrienden wil, maar dat het lastig is om vrienden te maken. Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam. Kerk in Actie, dat in 2017 onderzocht hoe diaconieën betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen, wil graag de beweging van de diaconieën versterken: samen zijn we de Kerk in Actie en kunnen we een verschil maken.

Samen meer zichtbaar

Om diverse acties, waarbij lokale kerken samen aan tafel gingen met vluchtelingen, landelijk te verbinden en beter zichtbaar te maken zijn we de actie ‘Deel je Tafel’ gestart (aanvankelijk onder de naam ‘Tafels van Hoop’). We vragen plaatselijke kerken om op de internationale Dag van de Migrant (18 december) of op Wereldvluchtelingendag (20 juni) een maaltijd te organiseren en daarvoor vluchtelingen – beter gezegd: nieuwe Nederlanders – uit te nodigen.

Een teken van hoop voor een waardige en solidaire opvang van vluchtelingen

In het eerste jaar deden bijna vijftig gemeenten mee en gingen zo’n drieduizend mensen aan tafel. Inmiddels doen tientallen gemeenten mee. Landelijke en regionale media besteedden aandacht aan de actie. Het initiatief verspreidt zich over heel Nederland.

Bijzondere locaties

Enkele bijzondere locaties waren in het voorjaar 2019 de St. Janskerk in Gouda, de Domkerk in Utrecht en diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden. In de Domkerk was tevens een tentoonstelling van kunstwerken van een man zonder verblijfspapieren en een begeleidster die elkaar ontmoetten rond bijbelse verhalen. In De Bakkerij stonden vijftien koks uit verschillende culturen garant voor een overheerlijke diversiteit aan gerechten voor tweehonderd deelnemers.

Structurele ‘Meet and Eat’

Uit berichten van de deelnemende gemeenten blijkt dat het meestal niet bij één keer blijft, maar dat kerken het evenement herhalen, soms verschillende keren per jaar. Zo is het in Varsseveld uitgegroeid tot een structurele ‘Meet and Eat’. In Hardenberg was ‘Deel je Tafel’ aanleiding het project ‘De Buurtkamer’ te starten. Nu ontmoeten vrouwen elkaar iedere week in een buurthuis.

Dankbare gevolgen

‘Deel je Tafel’ betekent veel in het leven van mensen. Door een ontmoeting aan tafel in Zuidwolde kreeg een Syrische vluchteling die graag zwemt, een baan als badmeester. Een deelneemster uit Varsseveld zei: ‘Er zijn ook allerlei niet-zichtbare gevolgen van de ‘Meet and Eat’. Dan horen we via-via dat mensen op kraambezoek zijn geweest bij een jonge vrouw. Ze hadden elkaar bij de ‘Meet and Eat’ ontmoet. Dat is toch prachtig?’

Als christenen zijn wij ‘van nature’ vreemdelingen, in navolging van Jezus die geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Wij zijn geroepen om te zien naar de wees, de weduwe en de vreemdeling. Zo is de actie ‘Deel je Tafel’ een teken van hoop voor een waardige en solidaire opvang van vluchtelingen.

– Karel Jungheim is specialist Vluchtelingen en migranten bij Kerk in Actie binnenland van de Protestantse Kerk in Nederland. www.kerkinactie.nl/deeljetafel

< Terug