< Terug

Dialogisch lezen – Micha in advent

Micha is in. Vanuit evangelische hoek worden al enige tijd Micha-kringen aangeboden en wordt gepleit voor een Micha-jaar, waarbij geloof en allerhande maatschappelijke thema’s zoals ‘arm en rijk’ met elkaar worden verbonden. Wellicht zou de profeet er geen bezwaar tegen gehad hebben zijn naam aan zo’n beweging te geven, maar dit weerbarstige boek lezen en begrijpen is nog even iets anders.

Lees het hele artikel

< Terug