< Terug

Podcast: Vergeten rijkdom – Daniël De Waele

Over Daniël De Waele

Dr. Daniël De Waele is leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) te Brussel. Hij publiceerde twee boeken met een cultuurhistorische insteek, waarin hij zijn brede kennis over religiegeschiedenis deelt. Op zijn weblog danieldewaele.com schrijft hij ook artikelen.

portret Daniël De Waele

Theologenblog van Daniël De Waele

Daniël De Waele schrijft over eigene van het kerstverhaal in het Evangelie van Johannes. Daarin betrekt hij ook zijn uitgebreide kennis van de leefwereld in bijbelse tijden, en geschriften uit die tijd.

Vergeten rijkdom

Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars vrouw Jozef? Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die Joden schreven rond het begin van onze jaartelling. Daniël De Waele onthult die vergeten rijkdom van deze Joodse geschriften uit de oudheid. Hij laat de lezer proeven van diep mystieke teksten, wijze spreuken, martelaarsverhalen, apocalyptische visioenen, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties van de oude Bijbelverhalen. Geschreven in de meeslepende taal die de recensenten roemden in De Waele’s vorige boek Ontluikend christendom.


Lees het gratis fragment


Bestel jouw exemplaar voor €26,99 bij boekenwereld.com. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book.

cover van Vergeten rijkdom, geschreven door Daniël de Waele

Van dezelfde auteur met soortgelijk thema: Ontluikend christendom

Ontluikend christendom van Daniël De Waele is een cultuurgeschiedenis over het ontstaan van het christendom. Hoe beleefden heidenen, joden en christenen het ondermaanse bestaan in de eerste eeuwen van onze jaartelling, zo ongeveer van de eerste tot de vierde eeuw? Hoe leefden zij, wat geloofden zij, hoe dachten zij en hoe beïnvloedden zij elkaar? Natuurlijk, het waren mensen zoals wij, maar de moderne mens valt van de ene verbazing in de andere, en staat soms verbluft als hij ontdekt hoe anders mensen toen tegen het leven aankeken. Kennis van die pluriforme, multireligieuze wereld draagt ook bij aan de verheldering van een reeks geschriften die in die tijd het licht zagen: het Nieuwe Testament.


Lees het gratis fragment.


Bestel jouw exemplaar voor €29,99 bij boekenwereld.com. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book.


Lees hier een boekrecensie bij dit boek.

cover van Ontluikend christendom geschreven door Daniël de Waele


Inleidend college over het vroege christendom

Lees ook deze artikelen over canonvorming:

De Bijbel: kanon of canon?
Martine Oldhoff

In zijn laatste boek ‘Vergeten rijkdom’ schrijft De Waele ook over de wordingsgeschiedenis van de Bijbel. Eerder schreef Martine Oldoff over dat thema in haar theologenblog ‘de bijbel: kanon of canon?

Bidden en vechten in 1 en 2 Makkabeeën
Sam Janse

De boeken 1 en 2 Makkabeeën ademen de geest van de heilige oorlog, of, met een meer oudtestamentische term uitgedrukt, van de oorlogen des Heren. Met het extreem-islamitisch terrorisme op onze netvliezen hebben we wellicht onze reserves bij deze term en onze kritische vragen bij een theologie die God met geweld verbindt. 

Judit: niet canoniek, wel populair
Karolien Vermeulen

Wanneer je de Österreichische Galerie Belvedere in Wenen binnen stapt, kom je haar tegen: Judit met het hoofd van Holofernes in haar hand, geschilderd door Gustav Klimt. Ook in andere kunstvormen keert ze op tijd en stond terug als thema en bron van inspiratie. De vrome doch verleidelijke weduwe die de generaal van de overheersers onthoofdt om haar volk te redden, is niet weg te bannen uit ons cultureel erfgoed.

Heilige schrift?
Matthijs van Dulk

Matthijs den Dulk, universitair docent Bronteksten jodendom en christendom, schreef in Schrift over hetzelfde thema, toegepast op 4 kleinere bijbelboeken. Hoe kwamen de bijbelboeken Filemon, Judas en 2 en 3 Johannes in de canon terecht?

Stomme beelden
Piet van Veldhuizen

In de meeste rooms-katholieke bijbeluitgaven is de Brief van Jeremia opgenomen als hoofdstuk 6 van het deuterocanonieke boek Baruch. De Willibrordbijbel vermeldt in de inleiding bij dit boek dat de brief een hekeldicht is op de verering van de goden en hun beelden, en in feite een zelfstandig geschrift vormt. In de Nieuwe Bijbelvertaling is de Brief dan ook als een apart deuterocanoniek bijbelboekje opgenomen. Alle reden om ons eens in de inhoud en strekking van deze tekst te verdiepen.

Van papyrus tot nanochip
Matthijs van Dulk

In het artikel ‘van papyrus tot nanochip’ behandelt hij de canonvorming.

De deuterocanonieke of apocriefe boeken van de bijbel en de hebraica veritas
Bert Jan Lietaert Peerbolte

Apocriefe of deuterocanonieke boeken hebben niet alleen de aandacht van De Waele. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar te Amsterdam, schreef er een inleidend artikel over.

< Terug